poradnik

Czym jest handel algorytmiczny?

Czym jest handel algorytmiczny?

Gra na forex, czy zarabianie na kryptowalutach wiąże się z posiadaniem odpowiedniej wiedzy i czasu. Obie kwestie mogą być zniwelowane przy pomocy zaawansowanych metod technicznych. Jak działa handel algorytmiczny?

Handel algorytmiczny (zwany również handlem automatycznym lub handlem algorytmami) wykorzystuje program komputerowy, który wykonuje określony zestaw instrukcji (algorytmów) w celu zawarcia transakcji. Handel teoretycznie może generować zyski z szybkością i częstotliwością, która jest niemożliwa dla tradera jako człowieka.

Zdefiniowane zestawy instrukcji są oparte na czasie, cenie, ilości lub dowolnym modelu matematycznym. Oprócz możliwości zysku dla tradera, handel algorytmami sprawia, że ​​rynki są bardziej płynne i bardziej systematyczne, poprzez wykluczenie wpływu ludzkich emocji na sprzedaż, czy kupno danej kryptowaluty. 

Jak działa handel algorytmiczny? 

Załóżmy, że trader przestrzega tych prostych kryteriów handlowych:

 1. Kup bitcoina, gdy jego 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą. Średnia ruchoma to średnia z poprzednich punktów danych, która wygładza codzienne wahania cen, a tym samym identyfikuje trendy.
 2. Sprzedawaj bitcoina, gdy jego 50-dniowa średnia krocząca spadnie poniżej 200-dniowej średniej ruchomej.

Korzystając z tych dwóch prostych instrukcji, program komputerowy będzie automatycznie monitorował cenę bitcoina (i wskaźniki średniej ruchomej) i składał zlecenia kupna i sprzedaży po spełnieniu określonych warunków. Trader nie musi już monitorować aktualnych cen i wykresów ani ręcznie składać zleceń. System handlu algorytmicznego robi to automatycznie, poprawnie identyfikując okazję handlową.

Jakie są zalety handlu algorytmicznego? 

Kupowanie, bądź sprzedaż kryptowalut zapewnia następujące korzyści:

 • Transakcje są realizowane po najlepszych możliwych cenach.
 • Składanie zleceń handlowych jest natychmiastowe i dokładne (istnieje duża szansa na realizację na pożądanych poziomach).
 • Transakcje są synchronizowane prawidłowo i natychmiast, aby uniknąć znaczących zmian cen.
 • Zmniejszone są koszty transakcji.
 • Jednoczesne automatyczne kontrole na wielu warunkach rynkowych.
 • Zmniejszone ryzyko błędów ręcznych podczas zawierania transakcji.

Kto korzysta z handlu automatycznego?

Handel algorytmiczny można przetestować wstecznie, korzystając z dostępnych danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić, czy jest to opłacalna strategia handlowa. Dzięki programowi zmniejszono możliwość popełnienia błędów przez traderów kryptowalutowych poprzez wyeliminowanie czynników emocjonalnych i psychologicznych. Wynika to z faktu, że sprzedaż, bądź kupno danej kryptowaluty wykonywana jest na podstawie matematyki, a nie działania człowieka. 

Na dzień dzisiejszy, większość transakcji zautomatyzowanych,  to handel o wysokiej częstotliwości (HFT), który próbuje wykorzystać składanie dużej liczby zleceń w szybkim tempie na wielu rynkach i wielu parametrach decyzyjnych na podstawie zaprogramowanych instrukcji.
Handlem automatycznym zajmują się w głównej mierze następujące podmioty: 

 • Inwestorzy średnio - i długoterminowi lub firmy kupujące – fundusze emerytalne, fundusze powiernicze, firmy ubezpieczeniowe – wykorzystują algorytm handlu do zakupu dużych ilości akcji, gdy nie chcą wpływać na ceny akcji za pomocą dyskretnych inwestycji na dużą skalę.
 • Traderzy krótkoterminowi i uczestnicy po stronie sprzedającej — animatorzy rynku (tacy jak domy maklerskie),  spekulanci i arbitrzy — korzystają z automatycznej realizacji transakcji; ponadto, handel algorytmami pomaga w tworzeniu wystarczającej płynności dla sprzedawców na rynku.
 • Traderzy systematyczni — obserwatorzy trendów, fundusze hedgingowe lub handlowcy parami (rynkowo neutralna strategia handlowa, która dopasowuje pozycję długą do pozycji krótkiej w parze silnie skorelowanych instrumentów, takich jak dwie akcje, fundusze ETF lub waluty) — o wiele bardziej wydajne jest programowanie ich reguł handlowych i pozwalanie programowi na handel automatycznie.

Przykłady zastosowania handlu algorytmicznego 

Handel algorytmiczny zapewnia większą systematyczność w porównaniu do tradycyjnej formy grania na kryptowalutach, gdyż eliminuje on błędy ludzkie. Pamiętajmy o tym, że każda strategia handlu algorytmicznego wymaga zidentyfikowanej możliwości, która jest opłacalna pod względem poprawy zarobków lub redukcji kosztów. Poniżej przedstawiono typowe strategie handlowe stosowane w handlu algorytmicznym:

 • Strategie podążania za trendami - Najpopularniejsze strategie handlu algorytmicznego śledzą trendy w średnich kroczących, wybiciach kanałów, ruchach poziomu cen i powiązanych wskaźnikach technicznych. Są to najłatwiejsze i najprostsze strategie do wdrożenia poprzez handel algorytmiczny, ponieważ strategie te nie wymagają dokonywania żadnych przewidywań ani prognoz cenowych. Transakcje są inicjowane w oparciu o występowanie pożądanych trendów, które są łatwe i proste do wdrożenia za pomocą algorytmów bez wnikania w złożoność analizy predykcyjnej. Używanie 50- i 200-dniowych średnich kroczących jest popularną strategią podążania za trendami.
 • Arbitraż giełdowy - Kupowanie akcji notowanych na dwóch giełdach po niższej cenie na jednym rynku i jednoczesne sprzedawanie ich po wyższej cenie na innym rynku oferuje różnicę cen jako wolny od ryzyka zysk lub arbitraż. Ta sama operacja może być powtórzona w przypadku akcji i instrumentów terminowych, ponieważ od czasu do czasu występują różnice cen. Wdrożenie algorytmu identyfikującego takie różnice cenowe i sprawne składanie zleceń daje zyskowne możliwości.
 • Zrównoważenie funduszu indeksowego - Fundusze indeksowe mają określone okresy przywracania równowagi, aby zrównać swoje zasoby z odpowiednimi indeksami referencyjnymi. Stwarza to ciekawe możliwości dla inwestorów algorytmicznych, którzy wykorzystują oczekiwane transakcje, które oferują zyski w wysokości od 20 do 80 punktów bazowych w zależności od liczby akcji w funduszu indeksowym tuż przed zrównoważeniem funduszu indeksowego. Takie transakcje są inicjowane za pośrednictwem systemów handlu algorytmicznego w celu terminowej realizacji i uzyskiwania najlepszych cen.
 • Strategie oparte na modelach matematycznych - Sprawdzone modele matematyczne, takie jak np. strategia delta-neutralna, pozwalają na handel kombinacją opcji i bazowego zabezpieczenia. Delta neutralna to strategia portfelowa składająca się z wielu pozycji z równoważącymi się deltami dodatnimi i ujemnymi – współczynnikiem porównującym zmianę ceny aktywów, zwykle zbywalnego papieru wartościowego, z odpowiadającą im zmianą ceny jego instrumentu pochodnego – tak, aby ogólna delta danych aktywów wynosiła zero.
 • Zakres handlowy (średni zwrot) - Strategia mean reversion opiera się na założeniu, że wysokie i niskie ceny aktywów są zjawiskiem przejściowym, które okresowo powracają do średniej wartości. Identyfikowanie i definiowanie przedziału cenowego oraz implementacja opartego na nim algorytmu pozwala na automatyczne zawieranie transakcji, gdy cena aktywa wkracza i wykracza poza zdefiniowany przedział.
 • Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) - Strategia średniej ceny ważonej wolumenem rozbija duże zlecenie i uwalnia dynamicznie określone mniejsze części zlecenia na rynek przy użyciu historycznych profili wolumenu specyficznych dla akcji. Celem jest wykonanie zlecenia w pobliżu średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP).
 • Procent objętości (POV) - Dopóki zlecenie handlowe nie zostanie w pełni wypełnione, algorytm kontynuuje wysyłanie zleceń częściowych zgodnie ze zdefiniowanym współczynnikiem uczestnictwa i wolumenem obrotu na rynkach. Powiązana „strategia kroków” wysyła zlecenia według określonego przez użytkownika procentu wolumenu rynkowego i zwiększa lub zmniejsza ten współczynnik uczestnictwa, gdy cena akcji osiągnie określony przez użytkownika poziom.

Przedstawione powyżej strategie handlu automatycznego z pewnością pomogą nam uzyskać sukces w zakresie handlu kryptowalutami. Pamiętajmy jednak o tym, że wybór odpowiedniej strategii i spekulacja wymaga od nas nie tylko programu, lecz także wiedzy o danej kryptowalucie, czy tokenach. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, jednak posiadanie odpowiedniego sprzętu pomoże nam je zminimalizować.

Jaki sprzęt jest potrzebny do handlu algorytmicznego?

Implementacja algorytmu za pomocą programu komputerowego jest ostatnim elementem handlu algorytmicznego, któremu towarzyszy testowanie historyczne (wypróbowanie algorytmu na historycznych okresach poprzednich notowań giełdowych w celu sprawdzenia, czy jego użycie byłoby opłacalne). Wyzwaniem jest przekształcenie zidentyfikowanej strategii w zintegrowany skomputeryzowany proces, który ma dostęp do rachunku handlowego do składania zleceń. 

Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące handlu algorytmicznego:

 1. Znajomość programowania komputerowego do zaprogramowania wymaganej strategii handlowej, wynajętych programistów lub gotowego oprogramowania handlowego.
 2. Łączność sieciowa i dostęp do platform transakcyjnych w celu składania zleceń.
 3. Dostęp do strumieni danych rynkowych, które będą monitorowane przez algorytm pod kątem możliwości składania zleceń.
 4. Zdolność i infrastruktura do testowania wstecznego systemu po jego zbudowaniu przed uruchomieniem na rzeczywistych rynkach.
 5. Dostępne dane historyczne do backtestingu w zależności od złożoności reguł zaimplementowanych w algorytmie.

Pamiętajmy o tym, że istnieją dodatkowe ryzyka i wyzwania, takie jak ryzyko awarii systemu, błędy łączności sieciowej, opóźnienia między zleceniami handlowymi a realizacją oraz, co najważniejsze, niedoskonałe algorytmy. Im bardziej złożony algorytm, tym bardziej rygorystyczne testy historyczne są potrzebne przed jego wdrożeniem. Powyższe zagrożenia sprawiają, że handel algorytmiczny chociaż wydaje się w pełni bezpieczną metodą tradingu na rynku kryptowalut, to przyczyny od nas niezależne mogą spowodować stratę kapitału. Warto pamiętać o tym, żeby inwestować tyle środków, ile możemy stracić bez większej szkody dla naszego budżetu.