artykuł

Dyrektywa AMLD5 – czy ta dyrektywa utrudni pracę giełdom?

Dyrektywa AMLD5 – czy ta dyrektywa utrudni pracę giełdom?

AMLD5 jest dokumentem, który obliguje giełdy obracające fiatami oraz kryptowalutami do wdrożenia nowych regulacji prawnych. Powyższym obowiązkiem zostają również obciążone portfele powiernicze w całej Unii Europejskiej. Jest to wdrożenie kolejnego etapu związanego z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Do 10 stycznia 2020r. każdy z w/w podmiotów miał obowiązek wdrożyć określone procedury z zakresu AML.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich giełd kryptowalutowych, które działają na terenie każdego członkowskiego państwa Unii Europejskiej. Przede wszystkim zwiększono nacisk na jeszcze większe przestrzeganie zasad protokołu określonego jako Know Your Customer (znaj swojego klienta) co do monitoringu transakcji klientów oraz składania właściwych raportów, jeżeli doszło do podejrzanych operacji finansowych. Osoby, które rejestrują się na giełdę bardzo często mają obowiązek wysłać dokument potwierdzający ich tożsamość.

W chwili obecnej ten system ma dawać pewność platformom giełdowym co do klarowności podmiotów i użytkowników z nich korzystających. Jest to jednocześnie ochrona platform, które w łatwiejszy sposób mogą identyfikować ewentualne naruszenia prawa przez swoich użytkowników. 

Czy giełdy przygotowały się do wdrożenia dyrektywy AMLD5?

Przewagę w tym wypadku mają platformy pochodzenia amerykańskiego. Istnieją giełdy, które główną siedzibę mają w USA, natomiast oddziały na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, że w Stanach Zjednoczonych istnieją podobne regulacje prawne, co AMLD5 – giełdy tego rodzaju mogą mieć ułatwiony proces wdrożenia powyższej procedury. Są one z pewnością lepiej przygotowane do tego rodzaju przepisów, w przeciwieństwie do giełd europejskich.  

Kolejną kwestią wartą podkreślenia jest to, że dyrektywa AMLD5 może być wdrażana w różnej formie w zależności od tego, jakie prawo obowiązuje w państwie znajdującej się giełdy. Dyrektywa AMLD5 wprowadza próg regulacyjny w minimalnym zakresie. W praktyce oznacza to, że można wprowadzać jednocześnie dodatkowe procedury i regulacje różniące się w zależności od regionu. Wyzwaniem z pewnością będą platformy, które działają w większej ilości krajów UE, niż jeden. Muszą one upewnić się, że obejmuje je wniosek o odpowiednie licencje w zakresie każdej jurysdykcji. 

Czy dyrektywa AMLD5 ma duże znaczenie?

W zakresie przestępstw finansowych i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy dyrektywa AMLD5 ma niebagatelne znaczenie. Świat kryptowalut od wdrożenia procedur KYC coraz mocniej angażuje się w walkę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.