artykuł

Jak kryptowaluty mogą pomóc Polsce podczas kryzysu?

Jak kryptowaluty mogą pomóc Polsce podczas kryzysu?

Czy Polska może w trudnym czasie skorzystać dzięki kryptowalutom? Co przeważa na korzyść walut cyfrowych w stosunku do tradycyjnej gotówki?

W obecnych czasach polska gospodarka jest narażona na nadciągający kryzys. 

Każdy kraj posiada procedury, które są związane z jego budżetem i czynnościami finansowymi, które należy podjąć w momencie kryzysu. Czy piętnowane kryptowaluty mogłyby wspomóc przedsiębiorców i firmy? W poniższym tekście postanowiliśmy przeanalizować taki scenariusz. 

Warto wskazać, że wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem pieniędzy są objęte pośrednikami. Dokonywanie transakcji za pomocą kryptowalut pomija tzw. „sesje elixr”, a także godziny zamknięcia banków. Szybkość przepływu środków ogranicza się do czasu 15 minut. Niektóre przelewy bankowe mogą trafić do naszych kontrahentów w terminie ponad 72 h od momentu wydania dyspozycji. Kolejnym problemem w takim wypadku są różnice czasowe w przypadku dokonywania transakcji do innych krajów. W takim wypadku przelew środków o charakterze międzynarodowym może trwać znacznie dłużej, niż w kraju. Kryptowaluty pomiają ten problem, gdyż w jednym czasie, niezależnie od odległości pomiędzy kontrahentami – środki trafiają do nich w ciągu kilkunastu minut.

Chiny, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID postanowiły zniszczyć wiele milionów dolarów w gotówce. Było to spowodowane faktem, że na pieniądzu fizycznym znajduje się wiele bakterii oraz brudu. Kryptowaluty mają wymiar wyłącznie cyfrowy, a zatem wszelkie transakcje odbywają się praktycznie bezdotykowo, co polepsza higienę obywateli i zmniejsza obieg bakterii.      

Produkcja pieniędzy w Polsce przez mennicę, procedura dodrukowywania banknotów, a także kontrola ewentualnych fałszerstw doprowadza do powstania gigantycznych kosztów po stronie Skarbu Państwa. Warto zaznaczyć, że koszty powstają, zanim jeszcze środki trafią realnie do obiegu. Kryptowaluty nie są drukowane, nie wymagają szczególnych procedur pod względem wymaganej jakości, a także nie słychać o ich fałszowaniu. Jest to znaczące ułatwienie dla obiegu finansów w gospodarce.     

Jeżeli mówimy o drukowaniu środków, to koniecznie trzeba wskazać, że kryptowaluty nie podlegają inflacji. Jest to spowodowane tym, że istnieje ich określona ilość, którą można „wykopać”. Niezależnie od tego co się będzie działo na terenie wielu krajów – bitcoin nie zostanie dodrukowany. Takie działanie znacząco wpływa na jego siłę nabywczą, która decyduje o stabilności tego środka.      

Bezpieczeństwo przepływu środków stanowi jeden z podstawowych elementów stabilnej i płynnej gospodarki. Często słyszymy o włamaniach na rachunki bankowe użytkowników konta. Płatności, które są dokonywane za pomocą walut cyfrowych posiadają świetne zabezpieczenie wszelkich transakcji. Nie ma fizycznie możliwości sfałszowania jakiejkolwiek transakcji wykonanej za pomocą kryptowalut, gdyż nikt nie posiada komputera z tak dużą mocą obliczeniową, by złamać blockchain.      

Nadchodzący kryzys może doprowadzić do nacjonalizacji niektórych środków, bądź ograniczenia możliwości ich wybrania przez obywateli. Jako przykład takiej sytuacji można podać Grecję, która kilka lat temu borykała się z powyższym problemem. Kryptowaluty nie mogą zostać ograniczone, gdyż są zdecentralizowane. Niezależnie od sytuacji jaka panuje w państwie – rząd nie jest w stanie ograniczyć korzystania ze środków przez obywateli. Wypłaty mogą być dokonywane przez bitomaty, Skrila, czy Revoluta.

Analizując wszystkie powyższe zalety korzystania z kryptowalut warto przemyśleć możliwość z ich korzystania w przypadku, gdy dojdzie do kryzysu.