poradnik

Jak śledzić transakcje kryptowalutowe?

Jak śledzić transakcje kryptowalutowe?

Anonimowość kryptowalut i mechanizmy “maskowania” transakcji sprawiają, że coraz więcej osób z grupy kryminogennej postanawia prać tam pieniądze. Czy w czasach procedury KYC i AML można namierzyć transakcję?

Na początku przestępcy wykorzystywali Bitcoin jako bezpieczną przystań, myśląc, że jest anonimowy, a transakcji nie można śledzić. Jednak obecnie wyrafinowane oprogramowanie do analizy blockchaina może śledzić transakcje bitcoin w celu identyfikacji działań przestępczych.

Co to jest transakcja Bitcoin?

Transakcja Bitcoin to potwierdzony transfer Bitcoinów, który jest emitowany do sieci, a następnie tam zapisywany w postaci bloków (w ten sposób zapisywane są dane w plikach). Każdy użytkownik może śledzić łańcuch operacji, nawet od samego początku (otrzymania pierwszych kryptowalut). Transakcje przeprowadzane są między specjalnymi portfelami. Zwykle użytkownicy (inwestorzy) kupują kryptowalutowy i przechowują te aktywa, czekając na wahania kursów. Następnie, jeśli kurs waluty jest korzystny, sprzedają aktywa lub kupują ich więcej. Ponadto, użytkownicy mogą używać bitcoina do płacenia za posiłki w kawiarniach lub za towary i usługi online. Istnieje wiele witryn, które akceptują bitcoin jako środek płatniczy, a także jest mnóstwo giełd kryptowalut, które pozwalają na handlowanie tym instrumentem.

Jak działa transakcja?

Uruchamiając transakcje bitcoinem, użytkownik musi zdać sobie sprawę, że w rzeczywistości nic nie jest wysyłane ani przekazywane. Przesyłana jest tylko wpisana liczba monet (z jednego portfela do drugiego), a informacja o transakcji jest publicznie dostępna. Każda transakcja jest wymieniona jako wejście – czyli suma, która zostanie skierowana na rachunek. Wszystkie transakcje i operacje są powiązane z nazwą portfela (kod cyfrowy i literowy). W związku z tym nie ma możliwości poznania nazwy posiadacza portfela. Ponadto niemożliwe jest powiązanie portfela z prawdziwym imieniem/identyfikatorem/adresem. Dlatego usługa jest powszechnie uważana za anonimową. Czy to jednak jest w 100 % pewne?

Czy Bitcoin jest anonimowy?

Nie, Bitcoin nie jest anonimowy. Bitcoin nie przechowuje żadnych tożsamości ze świata rzeczywistego. Możliwe jest jednak połączenie tożsamości ze świata rzeczywistego z adresami bitcoin za pomocą oprogramowania do analizy bitcoin.

Co sprawia, że ​​Bitcoin jest identyfikowalny?

Dziś blockchain bitcoin potwierdza około 10 milionów transakcji każdego miesiąca. Wszystkie te transakcje są widoczne na blockchainie bitcoina. Jednak blockchain przechowuje tylko adresy, klucze publiczne, a nie tożsamości ze świata rzeczywistego. Dlatego dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) są głównym sposobem łączenia tożsamości w świecie rzeczywistym z transakcjami bitcoin. Pamiętajmy o tym, że giełdy, portfele, depozytariusze, świadczą usługi kryptowalutowe użytkownikom detalicznym i firmom. Większość z tych usług wdraża rozwiązania KYC (Poznaj swojego klienta).

Dlatego zachodzi łączenie tożsamości w świecie rzeczywistym z adresami i transakcjami bitcoin.

Jak śledzić transakcje Bitcoin?

Standardowe eksploratory blockchain nie nadają się do skutecznego śledzenia transakcji Bitcoin. Na przykład, jeśli przestępca korzysta z setek portfeli pośrednich, śledzenie i mapowanie wszystkich tych transakcji może zająć kilka dni.
Przykładem technologii służącej do śledzenia transakcji jest Coinpath. Została ona stworzona, aby skutecznie śledzić transakcje blockchain. System wykorzystuje zaawansowane algorytmy do śledzenia przepływu pieniędzy w blockchainie. Ponadto Ich eksplorator “Bitquery” udostępnia wykres przepływu pieniędzy, który jest narzędziem wizualizacyjnym do badania transakcji bitcoin.

Śledzenie transakcji bitcoin za pomocą standardowego eksploratora zajęłoby wiele godzin, ponieważ każda warstwa obejmuje wiele portfeli pośrednich. Jednak technologia Coinpath zapewnia te informacje w jednym wywołaniu API. Podobnie możesz prześledzić adres bitcoin, który wysłał pieniądze do portfela hakera. 

Ponadto możesz użyć specjalnego programu o nazwie Block Explorer. Aby rozpocząć korzystanie z tej metody, musisz pobrać aplikację. Ta aplikacja pozwala łatwo i prosto śledzić każdą transakcję Bitcoin. Aplikacja automatycznie tworzy tabele i wykresy, które pokazują, co dzieje się w twoim portfelu kryptowalut. 

Najważniejsze punkty, które pozwalają śledzić transakcję to:

  • Dane wejściowe, czyli informacje o adresie Bitcoin nadawcy;
  • Kwota, czyli ilość monet kierowana do portfela;
  • Dane wyjściowe, czyli informacje o adresie portfela odbiorcy.

Jeśli chcesz śledzić transakcję, możesz również skorzystać z jednej z publicznych usług online:

  • Blockchain.info. Jest to usługa portfeli, która działa od 2011 roku. Pozwala śledzić stan transakcji online, a także różne dane operacyjne.
  • Chain.so to kolejny przykład przydatnej usługi śledzenia online. Pomaga użytkownikom śledzić konkretną transakcję online i oferuje różne dostępne dodatkowe dane, związane z operacją. Jeśli chcesz znaleźć wymagane dane, musisz znać hash (ID) transakcji i wprowadzić go w polu wyszukiwania strony. Większość usług zazwyczaj przekierowuje Cię na stronę ze wszystkimi wymaganymi dostępnymi danymi.

Wykres przepływu pieniędzy

Narzędzia wizualne są przydatne podczas badania adresów i transakcji. Korzystając z technologii Coinpath, każdy może zbudować wizualne narzędzia, aby zrozumieć przepływ pieniędzy. Narzędzia są dostępne w eksploratorze Bitquery. Tutaj możesz zwizualizować wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje z adresu hakera.

Klasyfikacja adresów Bitcoin

Coinpath Bitcoin odnosi się do technologii klasyfikacji, która zapewnia sposoby identyfikowania wzorców w blockchainie. Na przykład możesz określić, czy giełda posiada określony adres, patrząc na liczbę transakcji, które wykonuje każdego dnia, oraz kwotę transakcji. Zazwyczaj te wzorce tworzą różne rodzaje klastrów. Analizując te klastry, możesz zidentyfikować usługi płatnicze, powierników i inne rodzaje dostawców usług wirtualnych aktywów. Teraz, jeśli jesteś w stanie zidentyfikować usługę kryptowalutową, to możesz zbadać tożsamość każdego adresu wchodzącego w interakcję z tą usługą (o ile usługa obejmuje uprzednio wdrożone mechanizmy KYC).

Wyzwania w śledzeniu transakcji Bitcoin

Łańcuch bloków bitcoin to baza danych ciągów alfanumerycznych i liczb. Nie zawiera żadnej tożsamości ze świata rzeczywistego. Z tego powodu dokładna analiza transakcji i jej przypisania do danego podmiotu może być problematyczna. Poniżej przedstawiamy kolejne problemy, które mogą utrudnić powiązanie podmiotu z daną operacją: 

  • Zarządzanie własnymi portfelami i portfele pośrednie  — Stworzenie tysięcy portfeli na blockchainie bitcoin i samodzielne zarządzanie środkami jest łatwe. Przestępcy tworzą portfele pośrednie i przetwarzają fundusze za pośrednictwem tych pośredników, aby usunąć tożsamość źródła.
  • Miksery  — Usługi takie jak miksery są tworzone w celu zwiększenia prywatności. Jednak przestępcy używają ich do mieszania funduszy, co stwarza problemy przy śledzeniu transakcji bitcoin.
  • Nieregulowana usługa kryptograficzna (VASP)  — Bitcoin to uniwersalna waluta cyfrowa aktywowana przez publiczny blockchain, a każdy może tworzyć na jej bazie usługi. Wiele krajów nie egzekwuje odpowiednich przepisów KYC/AML w odniesieniu do usług kryptograficznych (VASP). Dlatego przestępcy przetwarzają nielegalne fundusze za pośrednictwem tych usług i zamieniają je na fiducjarne.

Przypadki użycia śledzenia transakcji Bitcoin

Jednym z najbardziej oczywistych powodów użycia śledzenia transakcji Bitcoin jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i identyfikowanie działań przestępczych. Organy ścigania na całym świecie wykorzystują zaawansowane narzędzia do śledzenia i analizy blockchaina, aby zapobiegać praniu pieniędzy.

Prywatność użytkownika,a  śledzenie transakcji

Prywatność jest prawem człowieka ustanowionym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (artykuł 12). Dlatego zachowanie prywatności użytkownika powinno być najwyższym priorytetem dla każdego biznesu i organów ścigania.

Co ciekawe - w 2019 roku ankieta przeprowadzona na terenie USA ujawniła, że ​​ponad 11% Amerykanów posiada Bitcoina. Miliony użytkowników codziennie używają kryptowalut do celów komercyjnych. Dlatego bardzo ważne jest, aby firmy rozumiały wartość prywatności użytkownika podczas wdrażania rozwiązań zapewniających zgodność bitcoinów i technologii śledzenia.

Ochrona prywatności użytkowników i umożliwienie działalności komercyjnej nie jest działaniem sprzecznym z prawem. Kluczowe dla przyjęcia kryptowaluty jest to, aby organy prawa były w stanie zidentyfikować działania o charakterze kryminogennym na blockchainie. W przeciwnym razie, prędzej, czy później zobaczymy szeroko zakrojone przepisy zakazujące wszelkich działań komercyjnych związanych z kryptowalutami.

Podkreślić dodatkowo należy, że użytkownicy w przestrzeni kryptowalut są bardziej świadomi problemów związanych z prywatnością i codziennie wymyślają rozwiązania ukierunkowane na “maskowanie transakcji”, co stwarza notoryczne wyzwania dla organów ścigania na całym świecie.