poradnik

Jakie są rodzaje zleceń na rynku kryptowalut?

Jakie są rodzaje zleceń na rynku kryptowalut?

Zysk inwestycyjny osiąga się dzięki znajomości praw finansowych, a także wiedzy z ekonomii i nowoczesnych technologii. Z tego powodu warto poznać rodzaje zleceń transakcji.

Typy zleceń działają w taki sposób, że osoba, która składa zlecenie kupna lub sprzedaży aktywów, zachowuje kontrolę nad zamówieniem po wejściu na rynek. Ostatecznie funkcjonują po to, aby osoba, która kupuje lub sprzedaje akcje, towary lub waluty, mogła zawrzeć w jednej, prostej instrukcji wiele innych mniejszych instrukcji.

Podczas handlu kryptowalutami lub innymi aktywami wszystkie zlecenia na giełdzie należą do jednego z wielu typów, które określają, w jaki sposób zlecenie jest przetwarzane i kiedy jest wykonywane. Ponadto zlecenia mogą otrzymywać specjalne instrukcje, które zwiększają ich parametry, często mające na celu kontrolowanie czasu realizacji. NASDAQ miał kiedyś 136 rodzajów zleceń, które zostały opracowane przez osoby z doktoratem w dziedzinie informatyki, fizyki i matematyki, specjalizujących się w handlu o wysokiej częstotliwości. Jednakże wszystkie te zlecenia były jedynie pochodnymi podstawowych zleceń „limitowych” i „rynkowych”.

Zrozumienie podstawowych typów zleceń jest niezbędne, jeśli chcesz być świadomym inwestorem. Poniżej zebraliśmy listę wszystkich głównych typów i obowiązujących instrukcji, które można znaleźć na różnych giełdach.

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe jest zasadniczo najbardziej podstawową formą typu zlecenia i jest po prostu instrukcją zakupu aktywów po najlepszej obecnie dostępnej cenie. W przypadku tego typu zamówienia kupujący mówi: „Chcę to teraz w najlepszej dostępnej cenie”. Gwarantuje to realizację zamówienia, ale nie dotyczy jego ceny. Powszechny wśród początkujących, ten typ zleceń jest często uważany za najprostszy i może być przydatny, gdy chcesz po prostu szybko wejść lub wyjść z pozycji, a płynność jest duża. Wiedz, że użytkownicy składający zlecenia rynkowe są uważani za „przyjmujących”, ponieważ zlecenia te są dopasowywane natychmiast i w rezultacie „pobierają” płynność z księgi zleceń. Jest to przeciwieństwo „twórców”, o których teraz będziemy mówić.

Co to jest zlecenie z limitem?

Zlecenie z limitem umieszcza określoną cenę, za którą trader chce kupić lub sprzedać kryptowalutę i jest realizowane tylko wtedy, gdy rynek osiągnie tę cenę. Podczas gdy zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast, zlecenia z limitem są realizowane po z góry określonej cenie, która jest generalnie lepsza niż aktualna cena rynkowa. Na przykład, uważasz, że Bitcoin (BTC) wkrótce spadnie. Wdrożenie zlecenia z limitem pozwoli Ci ustawić cenę wykonania na przykład o 500 USD poniżej aktualnej ceny rynkowej poprzez złożenie zlecenia do księgi zleceń. Jeśli Bitcoin spadnie do tej ceny, zlecenie z limitem znajdujące się w księdze zostanie zrealizowane, a transakcja zostanie zawarta po żądanej przez Ciebie cenie. Ten proces umożliwia handlowcom ustalanie limitów i kontrolowanie ryzyka. W związku z tym inwestorzy mają luksus, wiedząc, że ich limity cen są ustalone i że nie będą zmuszeni do ciągłego obserwowania rynku w celu wykonywania transakcji, które mieli w planie. Powodem, dla którego zlecenia z limitem są postrzegane jako „twórcy” jest to, że są one umieszczane w księdze zamówień, która dosłownie „tworzy” rynek.

Należy zauważyć, że istnieje szansa, że ​​zlecenie z limitem nie zostanie zrealizowane nawet wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie limit ceny. Może się to zdarzyć w sytuacji gdy funkcjonuje wiele zleceń z limitem ustalonym po określonej cenie, a w większości przypadków będą one realizowane na podstawie „priorytetu ceny do czasu”. Oznacza to, że zamówienia są najpierw klasyfikowane według ceny, a zamówienia po tej samej cenie są realizowane na zasadzie „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. W związku z tym istnieje szansa, że ​​nawet jeśli cena zamówienia zostanie osiągnięta, może być zbyt wiele innych zamówień przed Twoim, a cena może się zmienić, zanim Twoje zamówienie zostanie zrealizowane. Z tego właśnie powodu zaleca się ustalanie cen granicznych nieco powyżej (w przypadku zapytań) lub poniżej (w przypadku ofert) głównych poziomów np. 10 100 $ (za ask) zamiast 10 000 $. Oczywiście inni handlowcy również są świadomi tej taktyki, więc czasami pomocne jest przyjrzenie się księdze zleceń pod kątem cen, które nie są jeszcze zasypane zleceniami, ponieważ poziomy mogą się zmieniać w zależności od typu uczestników rynku.

Co to są zlecenia stop?

Zlecenia stop są podobne, ale różnią się od zleceń z limitem w ten sposób, że tam, gdzie zlecenia z limitem faktycznie znajdują się w księdze zleceń, zlecenia stop są składane tylko po osiągnięciu określonej ceny i mogą być używane w połączeniu ze zleceniami rynkowymi lub limitowymi.

Rozróżnienie jest subtelne, ale kluczowa różnica polega na tym, że zlecenia limitowane są już umieszczone w księdze zleceń i każdy może je zobaczyć, podczas gdy zlecenia stop nie są składane, dopóki warunki nie zostaną spełnione. Można je skonfigurować do składania zleceń rynkowych lub limitowanych, co zapewnia handlowcom większą elastyczność. Zasadniczo zlecenie typu stop market mówi: „Jeśli cena osiągnie X, natychmiast kup/sprzedaj”. Nie oznacza to, że koniecznie otrzymasz cenę X, ale kiedy ta cena zostanie osiągnięta, zlecenie rynkowe jest natychmiast składane na kupno po najlepszej aktualnej cenie. Alternatywnie, zlecenie stop-limit mówi: „Jeśli cena osiągnie X, złóż zlecenie kupna/sprzedaży po cenie Y”. Pamiętaj, że X i Y mogą mieć tę samą cenę, ale nie muszą.

Teoretycznie zatem możesz mieć transakcję, która brzmi: „Jeśli Bitcoin osiągnie 10 000 USD, złóż zamówienie, aby go kupić, ale tylko po cenie 10 000 USD”. Alternatywnie możesz ustawić to w następujący sposób: „Jeśli Bitcoin osiągnie 10 000 USD, złóż zamówienie, aby go kupić, ale tylko za 10 100 USD”. Łącząc te warstwy instrukcji, handlowcy mogą tworzyć złożone strategie i skuteczniej zarządzać ryzykiem.

Co to są zamówienia skalowane?

Zlecenia skalowane wykorzystują kilka zleceń z limitem, aby kupować lub sprzedawać stopniowo. Może to pomóc uśrednić wpływ wahań rynku w czasie, a także złagodzić efekt spowodowany dużym zamówieniem. Czasami przedsiębiorca chce dokonać kilku mniejszych zakupów w zakresie różnych cen, w przeciwieństwie do większego zakupu po ustalonej cenie. Może być kilka powodów, dla których warto to zrobić, a jednym z nich jest „uśrednianie kosztu w dolarach”. Zasadniczo inwestorzy często uzyskują lepszą wartość na swoich transakcjach, jeśli „uśrednią” swój zakup lub sprzedaż transakcjami, które są realizowane tylko wtedy, gdy rynek porusza się w pożądanym kierunku. Ma to tendencję do łagodzenia zmienności rynku i może, średnio, przynosić lepsze wyniki, gdy inwestorzy kupują lub sprzedają pozycje.

Drugim powodem jest nieujawnianie, że jedno duże zlecenie oczekuje na realizację. Ma to na celu zminimalizowanie wpływu twojego handlu na rynek. Duże zamówienia mogą nie tylko mieć znaczący wpływ na rynek, zmieniając ceny, ale mogą również mieć skutki psychologiczne, wpływając na innych traderów. Aby tego uniknąć, masowe kupno lub sprzedaż można podzielić na 10 mniejszych zleceń złożonych na różnych poziomach cen. W większości wyglądałoby to po prostu jak zwykła aktywność w księdze zamówień.

Czym są instrukcje dotyczące czasu obowiązywania?

Dyspozycje czasowe mogą modyfikować zlecenia z limitem, nakładając ograniczenia czasowe na ich wykonanie lub anulowanie. To ponownie zwiększa stopień kontroli, jaką posiada trader i zmniejsza możliwość zapomnienia o starszym zleceniu, którego może już on nie chcieć.

Powiedzmy, że przedsiębiorca ma w księgach stare zlecenie sprzed tygodni, które nie jest już pożądane ze względu na obecne warunki. W przypadku braku odznaczenia, zlecenie to może zostać zrealizowane i stanowić kosztowny błąd dla osoby, która je złożyła. Aby to uwzględnić, inwestorzy mogą dopasować instrukcje dotyczące „czasu obowiązywania” zleceń tak, aby ograniczyć czas ich aktywności bez wykonywania.

Najprostszą opcją jest „ważne do anulowania”, co oznacza po prostu: „Zostaw ją w księgach, dopóki nie zostanie wykonana lub anulowana”. Jest to oczywiście domyślne ustawienie dla wielu transakcji, ponieważ zasadniczo nie zawiera zbyt wielu instrukcji. Istnieją również zamówienia typu „natychmiastowe lub anulowane”, które są automatycznie anulowane, jeśli nie można ich zrealizować, gdy tylko zostaną umieszczone w arkuszu zamówień. Podobnie funkcja „wypełnij lub zabij” anuluje zamówienie, jeśli nie zostanie ono w pełni wypełnione przez inne zamówienie po umieszczeniu go w książce.
Innym sposobem jest instrukcja „dzień”, która po prostu anuluje zlecenie, jeśli nie zostanie zrealizowane do końca dnia handlowego. Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność, inwestorzy mogą korzystać z instrukcji „good-till-date / time”, co oznacza po prostu, że zlecenie pozostanie aktywne do momentu wypełnienia lub po upływie z góry określonego czasu.

Co to są zamówienia wysyłkowe?

Ostatnim typem instrukcji, które można osadzić w logice zlecenia, jest opcja „post-only”, która zapewnia, że ​​zamówienie zostanie złożone wtedy i tylko wtedy, gdy nie będzie można go natychmiast zrealizować.

Jeśli kupno (lub sprzedaż) natychmiast pasuje do przeciwnej sprzedaży (lub kupna), zlecenia są krzyżowane, co skutkuje transakcją. W rzeczywistości trader często nie chce składać zlecenia, jeśli zostanie ono natychmiast zrealizowane przez kolejne zlecenie spoczynkowe, ponieważ chce uniknąć płacenia taker fee przy składaniu zleceń z limitem. Jest to związane z naturą twórców i przyjmujących, o których mówiliśmy wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc, giełdy będą miały znacznie niższe opłaty za zlecenia limitowane niż za zlecenia rynkowe, ponieważ to one zapewniają płynność. W związku z tym zamówienia typu post-only mówią w zasadzie: „Złóż to zamówienie tylko wtedy, gdy trafia do księgi zamówień i nie jest natychmiast realizowane, unikając możliwości uiszczenia opłaty za przyjęcie”.

Jak możesz sobie wyobrazić, łącząc te różne typy zleceń i instrukcje, inwestorzy mogą mieć znaczną kontrolę nad tym, jak i kiedy są wykonywane transakcje. Staje się to podstawą dla coraz bardziej złożonych strategii w połączeniu z odpowiednimi wskaźnikami i innymi narzędziami. Pamiętaj, że nie każda giełda obsługuje każdy typ zamówienia lub instrukcję, ale główne, takie jak Binance lub CrossTower będą miały wszystko opisane tutaj. Teraz, gdy rozumiesz różnice, powinieneś być w stanie rozpocząć składanie zleceń z większą pewnością i wiedzą, jak będą one przebiegać, co jest niezbędne dla każdego tradera.