Co to jest Adres prywatny?

Adres prywatny to poufny, unikalny numer dostępu do kryptowaluty, którego jej posiadacz powinien strzec, nie udostępniać innym użytkownikom. Dzięki adresowi prywatnemu użytkownik ma możliwość dostępu do swoich środków (kryptowaluty) bez względu na to, z którego portfela korzysta. Jeśli więc przykładowo posiadacz kryptowaluty utracił dostęp do komputera, na którym miał zainstalowany portfel kryptowaluty, może dostęp do niej odzyskać, za pomocą innego urządzenia, przy użyciu klucza prywatnego.