Co to jest Adres publiczny?

Adres publiczny jest to specjalny alfanumeryczny identyfikator, przypisany do portfela przechowywania kryptowaluty. Adres ten jest generowany na podstawie dwóch kluczy – publicznego i prywatnego. Adres publiczny to sprecyzowana lokalizacja w łańcuchu bloków, na którą można wysyłać środki finansowe. Adres publiczny nie jest poufny. To znaczy, że jego posiadacz, może nim dzielić się z innymi użytkownikami, podając jako swój właściwy adres, na który można mu w transakcjach wysyłać fundusze.