Co to jest Arbitraż?

Arbitraż jest to transakcja zakupu dóbr (np. walut, kryptowaluty) na takiej giełdzie, rynku, na którym cena jest najniższa w odniesieniu do innych giełd, rynków. Taki zakup umożliwia dalej odsprzedanie nabytych dóbr po wyższej cenie i wypracowanie zysku na całej transakcji. Arbitraż inicjuje więc transakcję handlową i wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem niż np. zakupienie kryptowaluty i jej przetrzymywanie do momentu zmiany jej ceny na rynku.

Arbitraż jest również określany, jako strategia pozyskania aktywów bez ponoszenia ryzyka. Aby arbitraż dał zamierzony cel (wypracowanie zysku), kluczowe jest zidentyfikowanie możliwe najwyższej różnicy w cenach tego samego produktu (np. kryptowaluty) na tym samym lub odmiennych rynkach, a kolejno odsprzedanie tego z zyskiem po odliczeniu kosztów transakcji. W praktyce arbitraż jest już opłacalny, gdy na przykładowych dwóch giełdach występuje, chociaż 2% różnica w kursach. Im ta różnica jest wyższa (np. 6-10%), tym większe są szanse na wypracowanie wyższego zysku na całej transakcji.