Co to jest Blok?

Blok jest to jednostka, element łańcucha blockchain, w którym zapisywane są dane transakcyjne. Mechanizm powstania bloku jest taki, że najpierw realizowane są różne transakcje, a dane o nich ewidencjonowane w ramach bloku. Jest to swoisty arkusz zapisu transakcji w blockchain. Kolejno odpowiednio przetworzony blok, po akceptacji górników, staje się trwałym, nieodwracalnym elementem łańcucha bloków.

W strukturze jednego bloku znajdują się takie elementy: zapis wykonanych transakcji, losowo przypisana liczba (nonce), a także hash z poprzedniego bloku. Bloki są dodawane do sieci w sposób nieograniczony, nie ma maksymalnego ich limitu. Ich dodawanie zwykle przebiega bardzo dynamicznie, np. dodawanie nowego bloku co 5-10 minut.