Co to jest Blok osierocony?

Blok osierocony jest to specjalna nazwa bloku, który po równoczesnym wydobyciu z innym blokiem (dominującym), w trakcie operacji hard fork (rozwidlenia bloków) został odrzucony (jako blok mniejszy, gorszy, słabszy). Blok osierocony po takim podziale bloków automatycznie jest nieważny, a zapisane w nim transakcje zostają anulowane. Blok osierocony nigdy nie zostaje przyłączony do właściwego łańcucha bloków, chociaż co do zasady był blokiem o poprawnym zapisie transakcji.