Co to jest Day Trading?

Day trading jest to specjalna strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe. Jej istotą jest otwieranie i zamykanie pozycji w ramach tego samego dnia. Zysk jest wypracowany ze zmian kursów notowań dla danego instrumentu w ciągu dnia.

Tej postaci strategia jest rekomendowana do stosowania dla inwestorów preferujących wysoką płynność aktywów, skłonnych zaakceptować wyższy poziom ryzyka. W praktyce stosowanie tej strategii jest działaniem czasochłonnym, wymaga stałego monitorowania notowań w ciągu dnia. Dla wielu inwestorów stosowanie tej strategii, oczekiwanie na zmiany kursów, jest mocno stresujące. Efekt zastosowania day tradingu w wielu przypadkach jest zdeterminowany wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem tradera.