Co to jest Klucz prywatny?

Klucz prywatny to ciąg znaków, długi numer, który jest generowany na samym początku dla posiadacza kryptowaluty. Ma on charakter poufny, nie powinien być udostępniany. Dzięki kluczowi prywatnemu posiadacz kryptowaluty, może ingerować w posiadaną, przechowywaną przez siebie kryptowalutę.

Za pośrednictwem tego klucza niejako ma dostęp do swojej kryptowaluty i potwierdza rozporządzanie nią, np. realizowanie transakcji z nią związanych (sprzedaż, przekazanie do portfela innego użytkownika).

Klucz prywatny spełnia więc dwie funkcje – jest hasłem posiadacza kryptowaluty, warunkującym dostęp do niej, a także umożliwia podpisywanie (akceptację) przez posiadacza kryptowaluty realizowanych z jej udziałem operacji.