Co to jest Klucz publiczny?

Klucz publiczny jeden z dwóch typów kluczy (obok klucza prywatnego) generowany do tworzonego portfela kryptowaluty w technologii blockchain. Przyjmuje postać długiego ciągu, zahasłowanych znaków. Nie ma charakteru poufnego, gdyż służy jedynie do sprecyzowania, portfela, na który inni użytkownicy mają przesłać fundusze.

Kluczem publicznym posługują się strony przy realizowaniu transakcji w następujący sposób. Przykładowo, gdy jeden użytkownik chce przetransferować określoną ilość kryptowaluty do drugiego użytkownika, wprowadza najpierw klucz publiczny użytkownika, do którego przesyła, a kolejno całą operację akceptuje poprzez wprowadzenie swojego klucza prywatnego.