Co to jest Mining (kopanie)?

Mining (kopanie) jest to sposób wytwarzania bitcoina. Polega to na rozbudowywaniu istniejącego łańcucha kryptowaluty poprzez zatwierdzanie nowych bloków i dołączanie ich do dotychczasowego łańcucha.

W praktyce takie kopanie walut jest realizowane poprzez wykonywanie, implementowanie skomplikowanych obliczeń matematycznych. Osoby przystępujące do tych czynności korzystają z różnych urządzeń (koparki) i aplikacji komputerowych (portfele).

Kopanie walut (mining) jest obecnie realizowane za pośrednictwem dwóch metod: proof of work (dowód pracy) oraz proof of stake (dowód stawki).

Metoda proof of stake polega na tym, że kopanie kryptowaluty jest zakończone sukcesem dla tego użytkownika (górnika), który ma aktywny portfel i zwykle najwyższą ilość monet i któremu sprzyjają czynniki losowe.

Metoda proof of work sprowadza się do tego, że kopanie kryptowaluty kończy się sukcesem dla tych użytkowników (górników), którzy znajdą ciąg liczb, stanowiących rozwiązanie bardzo trudnego równania matematycznego. Im wyższa ilość zaangażowanej mocy obliczeniowej, tym lepsze efekty kopania ww. metodą.