artykuł

UOKiK ostrzega przed podmiotem stojącym za systemem Omega Best

UOKiK ostrzega przed podmiotem stojącym za systemem Omega Best

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stale czuwa nad podmiotami, które mogą w niekorzystny sposób doprowadzać do rozporządzania mieniem konsumentów. UOKiK wskazał, że należy zwrócić uwagę na działanie firmy Nautilius Investment, która ulokowała się w Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To ten podmiot prowadzi oraz promuje systemy znajdujące zastosowanie na platformie Omega.

Co mówi UOKiK na temat systemu „Omega”?

Prezes UOKiK Marek Niechciał w lipcu 2019r. postawił zarzuty skierowane przeciwko firmie Nautilius Investment. Sprawa ewoluowała z czasem, a w chwili obecnej oprócz zarzutów pojawiło się oficjalne ostrzeżenie konsumenckie w zakresie korzystania z powyższej platformy. Ostrzeżenie zostało oparte na podstawie przeanalizowania zagrożenia związanego z możliwością utraty zainwestowanych środków. Zawiadomiony został również organ zwany Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego jednostka zajmująca się bezpieczeństwem kraju oraz kontrwywiadem przeprowadza działania operacyjne w sprawie Omegi? UOKiK musiał uznać, że podmioty powiązane z systemem Omega mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz jego obywateli.

Jak działa Nautilius Investments oraz Omega?

Konstrukcja działania Nautilius Investment jest prosta. Opiera się ona na zarabianiu dzięki np. oglądaniu reklam lub kopaniu kryptowalut. W samym kopaniu kryptowalut, bądź oglądaniu reklam nie ma nic nielegalnego. Okazuje się jednak, że powyższy podmiot nakazuje cykliczny wykup tzw. Active Boxów. Cena tych produktów rozpoczyna się od kwoty 50 euro natomiast kończy na 200 000 euro. Problem pojawił się w momencie, gdy UOKiK uznał, że wpłaty środków na powyższe boxy oraz prowadzenie dalszej działalności w zakresie kopania kryptowaut, bądź oglądania reklam  niesie duże ryzyko utraty tychże środków. Z tego powodu wydano ostrzeżenie celem uchronienia konsumentów, przed ewentualną utratą środków w zakresie w/w inwestycji.

Jak działają piramidy finansowe?

Sama zasada działania piramid jest prosta ponieważ polega na zarabianiu od opłat użytkowników. Im więcej dołącza uczestników do danej platformy, tym większe jej zarobki. Problem zaczyna się pojawiać, gdy więcej uczestników zamierza wypłacić środki, niż wpłacić. W chwili obecnej prawo daje nikłe szanse na odzyskanie środków przez konsumentów, którzy utracili je w piramidach finansowych. Z tego powodu UOKiK ostrzega inne podmioty, jeżeli uzna, że jakiś system może tworzyć piramidę finansową.

Jak uniknąć piramidy finansowej?

Uniknięcie piramidy finansowej nie jest procesem wyjątkowo skomplikowanym o ile potrafimy zachować zimną krew.

Z pewnością należy unikać inwestycji gdzie podmiot:

  • zapewnia o olbrzymich zyskach w krótkim czasie, nie informując jednocześnie o ewentualnym ryzyku utraty środków.
  • powołuje się na wystartowanie z projektem,
  • przedstawia swój projekt w sposób jak najmniej zrozumiały,
  • używa patetycznych i wzniosłych sformułowań, które nie są naturalne dla tego typu inwestycji,
  • odsyła uczestników platformy na stronę, która nie informuje co do inwestowania środków, bądź jest „w budowie”,
  • nie wskazuje źródeł finansowych, które zapewniają utrzymanie jego platformie. 

 Analizując na chłodno powyższe przypadki z pewnością zwrócimy uwagę na to, że można uniknąć utraty środków na piramidzie finansowej o ile zachowamy zdrowy rozsądek.