poradnik

Wielka Brytania reguluje stablecoiny

Wielka Brytania reguluje stablecoiny

Stablecoiny i waluty cyfrowe zaczynają być interesującą opcją rozliczeniową dla wielu państw. Wielka Brytania jako jeden z większych rynków finansowych rozpoczęła pracę nad regulacjami prawnymi stablecoinów. Jak one przebiegają?

W chwili obecnej Wielka Brytania, to państwo o gospodarce rynkowej. Na dzień dzisiejszy zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem PKB. Przed nią znajdują się jedynie Niemcy oraz Rosja. Jeżeli spojrzymy na sprawę globalnie, to okazuje się, że PKB Wielkiej Brytanii plasuje się na ósmym miejscu na świecie (po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Japonii, Niemczech, Rosji i Brazylii). Ostatnie dwadzieścia lat doprowadziło do licznej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i nastąpiło odejście od zasady tzw. państwa opiekuńczego (welfare state). Kraj pod względem gospodarczym jest oparty w dużej mierze na rolnictwie.

Rolnictwo jest intensywne, wysoko zmechanizowane i wydajne, co pozwala zaspokajać potrzeby żywnościowe kraju w 60%, przy czym w tym dziale gospodarki zatrudnione jest tylko 1,5% społeczeństwa. Oprócz tego sektora na terenie kraju znajdują się bogate złoża węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej.

Kryptowaluty zdobywają coraz większe zainteresowanie w Wielkiej Brytanii, zresztą od samego początku w kraju usługi, głównie bankowe i ubezpieczeniowe, stanowią największy udział w brytyjskim PKB i w tym sektorze Wielka Brytania jest druga na świecie za USA!  

Dlaczego jest to ważna informacja? Gdyż Departament Skarbu Wielkiej Brytanii pracuje obecnie na regulacją prywatnych stablecoinów, a ponadto analizuje hipotetyczne wdrożenie waluty cyfrowej banku centralnego jako zamiennik gotówki.

Oficjalna informacja w tym zakresie pojawiła się 9 listopada 2020r. Rishi Sunak, który jest kanclerzem skarbu Wielkiej Brytanii poinformował, że władza bacznie przygląda się walutom cyfrowym.

"Nowe technologie, takie jak stablecoiny – emitowane prywatnie waluty cyfrowe – mogą zmienić sposób przechowywania i wymiany pieniędzy, dzięki czemu płatności będą tańsze i szybsze"

– mówi Rishi Sunak.

Co ciekawe, sama informacja została ujawniona w chwili trwania rozmów pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią w sprawie wymiany handlowej po dokonanym Brexicie. Kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii zaznacza, że sektor finansów w tym kraju chciałby przeprowadzić szeroko zakrojoną dyskusję o charakterze globalnym na temat kryptowalut.

"Rozpoczynamy nowy rozdział w historii usług finansowych i odnawiamy pozycję Wielkiej Brytanii jako najważniejszego centrum finansowego na świecie […] Nasze plany zapewnią Wielkiej Brytanii rozwój jako otwartego, atrakcyjnego i dobrze regulowanego rynku"

– mówi Sunak.

Informacje, które można wstępnie założyć są następujące:

  • wytyczne prawne do stablecoinów będą zbliżone do standardowych metod płatności,
  • angielski bank centralny oraz skarb państwa analizują stablecoiny na bieżąco,
  • regulacja sektoru stablecoinów jest analizowany w Wielkiej Brytanii od co najmniej roku,
  • przed wprowadzeniem własnej cyfrowej waluty, Wielka Brytania przygląda się wprowadzeniu cyfrowego Juana w Chinach.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest istotna z tego względu, że wprowadzenie regulacji stablecoinów przez jeden z większych potentatów sektora finansów może mieć wpływ na regulowanie kryptowalut w aspekcie globalnym.