artykuł

Bitcoin, a złoto – czy istnieje korelacja?

Bitcoin, a złoto – czy istnieje korelacja?

Kryptowaluty są w chwili obecnej jedną z najpopularniejszych metod inwestycyjnych. Coraz cześciej wypierają one tradycyjne formy inwestycji. Istnieje jednak dobra korelacja pomiędzy jednym z najstarszych kruszców, a najnowocześniejszymi technologiami. O jakich towarach mówimy?

Bitcoin, to  kryptowaluta, która została wprowadzona w 2009 roku przez osobę (bądź grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Sama nazwa ma swoją historię w jej otwartoźródłowym oprogramowaniu, a także sieci peer-to-peer, którą tworzy. Prywatne klucze kryptograficzne które służą do  autoryzacji transakcji, mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w stworzonym do tego celu oprogramowaniu, w przeznaczonej do tego aplikacji na smartfonie, lub w tzw. portfelu sprzętowym. Każdy bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi.     

Złoto natomiast jest znane od tysięcy lat, a jego wartość od zawsze była duża. Rozwój cywilizacyjny sprawił, że doceniono jego użyteczność w systemie monetarnym. Według libertariańskiej oraz konserwatywnej  ekonomii obecność złota (lub innego rzadkiego i niepodrabialnego materiału) nie ma wymiaru tylko czysto użytkowego, gdyż z czasem monety złote zostały zastąpione banknotami wypieranymi obecnie przez pieniądz elektroniczny. 

Złoto ma służyć jako zabezpieczenie dla realnej wartości papierowego pieniądza (taką funkcję pełni dziś około 75% wydobytych zasobów).

Najważniejsze zalety złota to:

  • brak możliwości stworzenia inflacji na złocie. Żadna władza nie może złota dodrukować czy zmienić poprzez naciski polityczne jego kursu. Ma to zapewnić stabilność gospodarki opartej na zabezpieczeniu w złocie,
  • stałość wartości - od tysięcy lat jego podaż jest stała (ok. 1–2% w skali roku), kształtowana czynnikami niepolitycznymi. Stanowiło w tym czasie czynnik porządkujący i stabilizujący ekonomię,
  • świetny i trwały materiał - jest trwałą, niemal niezniszczalną i akceptowalną w każdej epoce i miejscu formą kapitału.

W chwili obecnej młodsze i bardziej ambitne pokolenie zaczyna dostrzegać przyszłość w inwestycjach kryptowalutowych. Starsi inwestorzy mają jednak konserwatywne podejście do inwestycji. Takim rodzajem inwestycji jest np. złoto.

Zaznaczmy jednak, że obecnie  występuje korelacja między tymi dwoma aktywami. Według informacji uzyskanych od Coin Metrics, 60-dniowa korelacja pomiędzy ceną złota i Bitcoinem utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie i wynosi powyżej 0,5. Zależność ta została wzmocniona na początku lipca w momencie osłabienia dolara na rynku walutowym.

Takie zachowanie często jest uznawane za czynnik wspierający wzrosty na notowaniach kryptowalut i złota. Niektóre osoby uznają, że zwiększenie zależności pomiędzy dwoma sprzecznymi rodzajami aktywów potwierdza tezę, że Bitcoin, to cyfrowe złoto!