artykuł

Co łączy nadchodzące wybory na prezydenta z kryptowalutami?

Co łączy nadchodzące wybory na prezydenta z kryptowalutami?

Wybory prezydenckie, to jedna z najważniejszych form przedstawienia i urzeczywistnienia zasady Demokratycznego Państwa Prawa. Co mają one wspólnego z kryptowalutami? Dowiecie się Państwo z tego artykułu!

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem w zakresie władzy wykonawczej, który czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji. Jednocześnie jest on zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje od 1922 roku, kiedy to urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej zastąpił urząd Naczelnika Państwa Republiki Polskiej. Wybuch II Wojny Światowej doprowadził do sytuacji, gdy depozytariuszami byli prezydenci Polski na Uchodźstwie w Paryżu, Angers i Londynie. Gdy skończyła się Druga Wojna Światowa, to  urząd prezydenta funkcjonował w latach 1947–1952. Gdy wprowadzono Konstytucję  w 1952 i dokonano zmiany nazwy państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową funkcje prezydenta zostały przejęte przez kolegialną Radę Państwa z Przewodniczącym na czele.

Okrągły stół doprowadził do sytuacji gdzie  urząd prezydenta został przywrócony w 1989. W związku z tym, że ówczesna oficjalna nazwa państwa brzmiała: Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrano jedynego w historii prezydenta PRL. Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej w 1990 roku na rzecz  nowo wybranego (w wyborach demokratycznych) Lecha Wałęsy. W chwili obecnej od 6 sierpnia 2015 Prezydentem RP jest Andrzej Duda.

Obecnym kandydatem, który popiera idee kryptowalut jest Stanisław Żółtek.

Stanisław Żółtek to polski polityk i przedsiębiorca, wieloletni działacz Unii Polityki Realnej, wiceprezes tej partii i p.o. jej prezesa, następnie wiceprezes i prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 1997–1998 wiceprezydent Krakowa, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Informacja o zainteresowaniu kandydata na Prezydenta kryptowalutami padła w programie Q&A.

Polityk intensywnie potępia inflację, która coraz mocniej dotyka gospodarki Polski:

Dodruk pieniądza jest równoznaczny z utratą oszczędności przez tych, którzy pracowali na nie całe życie – powiedział.     

Kandydat na Prezydenta wskazał również, że polityka monetarna jest pewnego rodzaju metodą opresji nad narodem i gospodarką. bitcoin jako zdecentralizowana forma rozliczeń daje dużo więcej swobód obywatelskich, które są podstawą każdego państwa demokratycznego. Stanisław Żółtek odnosił się głównie do bitcoina, co nie zmienia faktu, że nastawienie do jednej kryptowaluty i otwarty umysł na daną tematykę sprawia, że można te słowa odnieść do całego sektora krypto.

Najważniejszymi punktami krypto w tym wypadku jest ochrona kapitału przed inflacją, a także decentralizacja. Żółtek informuje, że nie posiada pełni wiedzy w zakresie bezpieczeństwa technologii blockchain, jednak jest zdania, że należy rozważyć koncepcję stworzenia waluty niezależnej od rządu. Co ciekawe - żaden inny kandydat na Prezydenta nie wypowiada się publicznie w temacie technologii blockchain oraz kryptowalut pomimo tego, że takie rozwiązania są już wdrażane w Polsce (np. wykorzystanie technologii blockchain przez BIK).

Zaznaczamy jednocześnie, że nie promujemy kandydatów, a jedynie przekazujemy informacje, które są związane z kryptowalutami niezależnie od partii politycznych i sympatii.