artykuł

Co ma wspólnego Ergo Hestia i blockchain?

Co ma wspólnego Ergo Hestia i blockchain?

Technologia blockchain zbiera coraz szersze kręgi w różnych dziedzinach naszego życia. W jaki sposób może pomóc w branży ubezpieczeń?

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna jest polskim towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Sopocie. Powyższa firma istnieje od 1991 r. Wraz z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA powyższe firmy tworzą Grupę ERGO Hestia.

Spółki Grupy mają w swojej ofercie  ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Działająca od prawie 20 lat firma posiada sieć przedstawicielstw i oddziałów terenowych. W chwili obecnej powyższa firma piastuje drugie miejsce w Polsce w zakresie ubezpieczeń. Powyższa hierarchia ustanowiona była pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Oprócz tego, system likwidacji szkód, który opracowała Ergo Hestia został nagrodzony godłem promocyjnym "Teraz Polska".

Nic dziwnego, że tak potężna firma, współpracując ze spółką Billon postanowiła wdrożyć rozwiązania oparte o technologię blockchain. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość dokonywania natychmiastowych przekazów pieniędzy klientom bez znajomości ich numeru konta bankowego. Co ciekawe, z usługi opartej o technologię blockchain będą mogli korzystać klienci, którym należy się zwrot składki. Jako przykład możemy podać w tym wypadku zwrot za  niewykorzystany okres ubezpieczenia po sprzedaży auta.

Działanie oparte o technologię blockchain daje możliwość przekazania środków klientowi, który pozostaje anonimowy pod względem swojego numeru rachunku bankowego. Taka usługa wykorzystuje pieniądz elektroniczny i numer telefonu obsługiwanego podmiotu.

“Dzięki wykorzystaniu technologii blockchain klienci zaoszczędzą sporo czasu. Rozwiązanie jest intuicyjne, cały proces po stronie klienta trwa minutę i pozwala zadecydować, gdzie trafią zwracane mu środki”

– powiedział dyrektor Działu Automatyzacji w Departamencie IT Ergo Hestii Oskar Jedynasty.

Billon Solutions, to pierwszy podmiot w Polsce, który posiada licencję instytucji pieniądza elektronicznego wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kryptowaluty w wersji PLN są rejestrowane w opracowanej przez Billon technologii rozproszonego rejestru (DLT). Dzięki temu możliwe są dokonywane natychmiastowe transakcję walutami fiducjarnymi 
w trybie natychmiastowym.

“Cieszę się, że Ergo Hestia dołącza do firm korzystających z pieniądza elektronicznego opartego na rozproszonym rejestrze Billon. Nasze rozwiązania pomagają firmom, które muszą przekazać pieniądze odbiorcy – klientowi lub partnerowi – bez znajomości jego szczegółowych danych. Firma może przesłać pieniądze bezpiecznie i zgodnie z wymogami prawnymi, a klient jest zadowolony, że otrzymał od razu zwrot pieniędzy”

– wskazuje szef sprzedaży Billona Jacek Figuła.

Billon doprowadził do powstania skalowanej technologii rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT) dla biznesu. Sama spółka powstała w 2015 roku, a jej fundament stanowi wcześniejszy projekt badawczy z Polski. Billon otrzymywał za swoje działania wiele nagród w tym m.in. takie, które pochodzą z ramowego programu UE Horyzont 2020.

Główny akcjonariusz spółek Grupy Ergo Hestia, to międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe AG. Czy rozwiązanie dla ubezpieczalni w zakresie technologii blockchain jest ciekawą koncepcją? Dowiemy się prawdopodobnie w najbliższym czasie!