artykuł

Czy Stany Zjednoczone unikną kryzysu dzięki kryptowalutom?

Czy Stany Zjednoczone unikną kryzysu dzięki kryptowalutom?

USA planuje wdrożenie cyfrowego dolara celem uniknięcia recesji gospodarczej. Czy takie rozwiązanie pomoże walczyć z koronawirusem?

Projekt ustawy w zakresie wprowadzenia cyfrowego dolara trafił do kongresu. Cyfrowa wersja USD ma na celu zapewnienie obywatelom Stanów Zjednoczonych wartości pieniądza w momencie wystąpienia recesji gospodarczej. Walka o uratowanie amerykańskiej gospodarki trwa od dłuższego czasu.

Niestety Donald Trump bardzo długo kwestionował wszelkie zagrożenia związane z ewentualnym wystąpieniem SARS-CoV-2 uważając, że jest to zwykła grypa. Prezydent podkreślał, że Stanom nie grozi rozprzestrzenianie się wirusa. Biorąc przykład z góry - Administracja nie przygotowała jakichkolwiek testów na koronawirusa. Krytykowana przez Trumpa WHO miała możliwość zagwarantowania testów na wirusa, pomimo tego faktu zdecydowano się na to, by Centrum Kontroli i Prewencji Chorób stworzyło własne testy, zamiast korzystać z już sprawdzonej formy. Dalszymi konsekwencjami działań Trumpa było zaostrzenia działań i zaleceń wykonywanych przez agencje federalne.

Pojawił się problem w zakresie kompetencji, gdyż władza federalna oczekiwała działań na szczeblu stanowym, natomiast szczebel stanowy liczył na zaangażowanie administracji Trumpa. Ostatecznie żaden z organów nie podjął jakichkolwiek kroków w przygotowaniu do nadejścia wirusa COVID. Oprócz zakazu związanego z przemieszczaniem się Stany Zjednoczone wprowadziły działania mające uchronić ich gospodarkę.

Z początkiem marca 2020 r. Kongres przyjął ustawę, która dawała dofinansowanie w kwocie 8.3 mld dolarów na rzecz agend rządowych zajmujących się walką z epidemią. Kolejnym krokiem było wprowadzenie przez Trumpa stanu wyjątkowego w USA, co pozwoliło na uwolnienie do gospodarki 42,6 mld z budżetu kryzysowego. Taka kwota ma zrefundować około 70 % kosztów wynikających z walki z epidemią. Ponadto Kongres uchwalił 18 marca ustawę pomocową, która gwarantuje  trzymiesięczny płatny urlop dla członka rodziny zakażonego, bądź w kwarantannie.  Działania Trumpa doprowadziły do sytuacji w której 53% osób pozytywnie ocenia jego metodę walki z epidemią, 39% negatywnie. Poparcie dla samego Prezydenta wynosi obecnie 49%, co jest wskaźnikiem najwyższym w trakcie trwania jego całej kadencji.

Wszelkie działania były dokonywane w sposób standardowy do chwili obecnej. Amerykańscy ustawodawcy postanowili ukierunkować swoje wysiłki w stronę cyfrowego dolara. Taka waluta miałaby pomóc amerykanom podczas recesji gospodarczej.

Projekt ustawy w zakresie cyfrowej waluty zakłada stworzenie przez Fed specjalnych portfeli, gdzie mają znajdować się cyfrowe dolary.    
Wskazać należy podstawowe trzy założenia Rezerwy Federalnej w tym zakresie:    

  • 2000 dolarów dla obywateli USA ma być przekazywane w walucie cyfrowej (comiesięcznie),
  • portfele walutowe mają umożliwić dostęp do wszelkich usług finansowych,
  • ustawa miałaby wejść w życie od stycznia 2021 roku.

Rashida Tlaib oraz Pramila Jayapal - osoby zasiadające w kongresie przedstawiły w kongresie propozycję na to, by mieszkańcy USA dostawali co miesiąc 2000 dolarów, lecz przy wybijaniu monet zabezpieczających płatność. Ustawa zwana " Automatic BOOST to Communities (ABC Act)" odnosi się do tego by Rezerwa Federalna mogła utworzyć "Portfele Kont Cyfrowego Dolara".  Takie działanie mogłoby umożliwić mieszkańcom USA dostęp do usług finansowych za pośrednictwem kryptowalut.

Czy takie rozwiązanie pomoże w recesji gospodarczej? Dowiemy się pewnie w 2021 roku.