poradnik

Czym jest prosta umowa dotycząca przyszłych tokenów (SAFT)?

Czym jest prosta umowa dotycząca przyszłych tokenów (SAFT)?

SAFT to rodzaj umowy, który pomaga firmom zdobyć kapitał w ramach zbiórki. Jest to jednocześnie dokument, który wskazuje na znaczny poziom wiedzy inwestorów i ich profesjonalizm. Jak działa SAFT i jakie są wady tego rozwiązania?

W ciągu ostatniego półtora roku startupy zebrały prawie 4 miliardy dolarów dzięki początkowym ofertom monet lub ICO, które są rodzajem nieuregulowanej techniki pozyskiwania funduszy, polegającej na tworzeniu nowych cyfrowych tokenów lub jednostek wartości.

Czym jest SAFT?

Prosta umowa na przyszłe tokeny (SAFT) to umowa inwestycyjna oferowana przez deweloperów kryptowalut akredytowanym inwestorom. Ponieważ SAFT’y są uważane za papiery wartościowe, tokeny te muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Pozyskiwanie funduszy poprzez sprzedaż cyfrowej waluty wymaga czegoś więcej niż tylko zbudowania blockchaina Inwestorzy chcą wiedzieć, w co inwestują, czy waluta będzie opłacalna i czy będą prawnie chronieni.

Chociaż firma, która decyduje się na pozyskiwanie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut, może ominąć formalne ramy umożliwiające dostęp do globalnych rynków finansowych, musi przestrzegać prawa międzynarodowego, federalnego i stanowego. Jednym ze sposobów na to jest użycie SAFT.

Historia SAFT

Protocol Labs i Cooley LLP zaprojektowały w październiku 2017 r. zgodny framework, który umożliwił zbieranie funduszy w przestrzeni kryptowalut pod nazwą Simple Agreement for Future Tokens (SAFT). Wcześniej pierwsze oferty monet (ICO) miały ogromny wpływ na branżę kryptowalut. Startupy zbierały fundusze sięgające milionów dolarów w ciągu dni, a czasem godzin!
Gdy tylko inwestorzy zaczęli uzyskiwać dostęp do tokenów „Placeholder”, które reprezentowałyby ich prawa do przyszłych w pełni funkcjonalnych tokenów, regulatorzy zaczęli wchodzić na scenę. Aby zabezpieczyć się przed problemami regulacyjnymi dla wszystkich zaangażowanych stron, wprowadzono ramy SAFT. Jego celem jest poruszanie się po federalnych papierach wartościowych oraz przepisach dotyczących przekazów pieniężnych, zapewnienie większej elastyczności w zarządzaniu podatkami oraz wprowadzenie ochrony inwestorów i konsumentów.

Jak działa SAFT?

Głównym powodem wprowadzenia SAFT było rozwiązanie niepewności między inwestorami, a emitentem. W sytuacji, gdy sprzedaż tokenów odbywa się z nadzieją, że będą one w przyszłości narzędziem/towarem, kontrakt SAFT służy jako zabezpieczenie, które mogą kupić akredytowani inwestorzy. Umowa ta gwarantuje, że inwestorzy będą dostarczać tokeny, gdy tylko zostanie opracowana działająca sieć lub aplikacja, a tokeny będą mogły być w niej używane. Inwestorzy i emitenci SAFT stawiają na to, że SEC lub sądy ustalą, że tokeny nie są papierami wartościowymi w przyszłości, podczas gdy mogły one zostać oznaczone jako takie podczas ICO ze względu na brak w pełni funkcjonalnej sieci. 

Przebieg SAFT zachowuje się następująco: 

 1. Deweloper zdecentralizowanej sieci opartej na tokenach wyraża zgodę na pisemną umowę SAFT z inwestorami. 
 2. SAFT pozwala inwestorom płacić więcej pieniędzy deweloperom w zamian za prawo do tokenów, gdy tylko sieć zostanie ukończona. Oczywiście inwestor otrzymuje zniżkę i nie musi na tym etapie wydawać żadnych tokenów przedfunkcyjnych. Są jednak upoważnieni do składania wymaganych formularzy w SEC.
 3. Deweloperzy przeznaczają pieniądze, które otrzymali, na rozwój sieci. Może to potrwać nawet miesiące lub lata, a mimo to nie są wydawane żadne tokeny przedfunkcyjne.
 4. Gdy tylko pojawi się podstawowa funkcjonalność sieci, programiści tworzą tokeny i dostarczają je inwestorom, którzy mogą swobodnie sprzedawać tokeny publicznie na otwartym rynku, aby uzyskać zysk.
 5. Deweloperzy mogą również sprzedawać publicznie tokeny na tym etapie, ponieważ teraz stały się one tokenem konsumpcyjnym.

SAFT kontra ICO

W przeciwieństwie do ICO, SAFT jest ograniczone do akredytowanych inwestorów. Innymi słowy, projekty kryptowalutowe nie mogą prowadzić pozyskiwania funduszy na wczesnym etapie z inwestorami detalicznymi. Akredytowany inwestor to osoba, która posiada prawne zezwolenie na obrót papierami wartościowymi. Spełnia również pewne wymagania dotyczące dochodów, majątku netto, doświadczenia zawodowego itp.

Framework SAFT jest klasyfikowany jako zabezpieczenie, ponieważ przed utworzeniem i wydaniem tokenów inwestorzy inwestują w przedsięwzięcie w zależności od oczekiwań, że te tokeny zostaną sprzedane po wyższej cenie, gdy projekt przejdzie dalszy rozwój. Spełnia to zatem podstawowy wymóg bezpieczeństwa.

SAFT, a SAFE 

Istnieje wyraźne rozróżnienie między Simple Agreement for Future Tokens (SAFT), a Simple Agreement Future Equity (SAFE). SAFT pozwala inwestorom wstrzykiwać pieniądze do startupu, aby w przyszłości zamienić ten udział na kapitał. Deweloperzy mogą wykorzystać pieniądze ze sprzedaży SAFT na rozwój sieci i technologii niezbędnych do stworzenia funkcjonalnego tokena, a następnie zapewnić inwestorom te tokeny, oczekując, że będzie dostępny rynek do sprzedaży tych tokenów. Inwestorzy, którzy kupują SAFT, są narażeni na ryzyko utraty swoich pieniędzy. Poza tym nie mają alternatywy, jeśli przedsięwzięcie upadnie, ponieważ SAFT jest niedłużnym instrumentem finansowym. Dokument przewiduje jedynie objęcie przez inwestorów udziałów finansowych w przedsięwzięciu. Oznacza to, że inwestorzy będą narażeni na takie samo ryzyko przedsiębiorstwa, jak gdyby kupili SAFE.

Prosta umowa dotycząca przyszłego kapitału (SAFE) to umowa finansowania, która może być wykorzystana przez firmę startową do pozyskania kapitału w rundach finansowania zalążkowego. Instrument jest postrzegany przez niektórych jako bardziej przyjazna założycielom alternatywa dla wymienialnych banknotów.

SAFE to umowa inwestycyjna pomiędzy startupem, a inwestorem, która daje inwestorowi prawo do otrzymania kapitału spółki w określonych zdarzeniach wyzwalających, takich jak przyszłe finansowanie kapitałowe (znane jako Next Equity Financing lub Qualified Financing), zwykle prowadzone przez instytucjonalny fundusz venture capital (VC), czy sprzedaż firmy.

Ograniczenia SAFT

Ramy SAFT z pewnością nie są panaceum na wszystkie problemy, z jakimi boryka się branża. Jedno z oczywistych ograniczeń frameworka dotyczy tokena bezpieczeństwa. Ma możliwość reprezentowania tokenizowanego kapitału w spółce, a nawet udziałów w spółce komandytowej w funduszu. Ramy SAFT nie mają uprawnień do rozwiązywania jakichkolwiek problemów regulacyjnych w takich sytuacjach. Nie jest konieczne, aby każde już działające narzędzie nie przeszło testu Howeya, a tym samym utraciło status zabezpieczenia. SAFT wyklucza również inwestorów detalicznych, ponieważ mogą do niego wejść tylko inwestorzy akredytowani. Co ciekawe - SAFT na dzień dzisiejszy obowiązuje głównie na rynku Stanów Zjednoczonych. Samo działanie SAFT skupia się wokół prawa federalnego Stanów Zjednoczonych i może naruszać przepisy obowiązujące w innych jurysdykcjach.

Plusy i minusy SAFT

Oto lista zalet i wad, które ma Simple Agreement for Future Tokens.

Plusy

 • Dzięki dwuetapowemu procesowi system SAFT jest w stanie zapewnić strukturę finansowania i standard finansowania tokenowego, który odpowiada etapowi i celowi firm. 
 • Ponadto ramy pozwalają większej liczbie inwestorów instytucjonalnych czuć się pewnie, gdy biorą udział w tego rodzaju sprzedaży tokenów.
 • Twórca SAFT postrzegał ramy jako sposób pracy w ramach istniejących przepisów w taki sposób, aby nie zakładać, że zmiana legislacyjna w celu dostosowania do technologii może być możliwa. Dlatego SAFT mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka dla inwestorów instytucjonalnych, demokratyzując dostęp poprzez prężny rynek wtórny. 
 • Realnie tylko zamożni i instytucjonalni nabywcy będą narażeni na ryzyko w przypadku niepowodzenia projektu. Ochrona konsumenta zostanie aktywowana, jeśli produkt końcowy (sieć) jest wadliwy.


Minusy

 • Tokeny SAFT częściej omijają klasyfikację bezpieczeństwa SEC. 
 • Korzystanie z SAFT nie sprawia, że token papierów wartościowych jest mniej bezpieczny, ponieważ tokeny same w sobie są uznawane jako papier wartościowy. 
 • Ramy SAFT skupiają się na prawie federalnym Stanów Zjednoczonych. Nie ma zastosowania globalnie, co może utrudniać międzynarodową współpracę prawną.
 • Ramy SAFT nie pozwalają na udział  w zbiórce kapitału przez każdą osobę. 

W pierwszej fazie sprzedaży tokenów mogą w niej uczestniczyć tylko akredytowani inwestorzy.

Istnieje wiele problemów, które należy rozwiązać, aby ramy SAFT stały się najlepszą praktyką w zakresie sprzedaży tokenów. Jednak według jego twórcy Marco Santori, wstępny White Paper SAFT był pierwszym krokiem w kierunku zgodnych ram sprzedaży tokenów. Nie znaczy to, że SAFT jest gotowy na primetime. Przy każdym podejściu do sprzedaży tokenów ważne jest, aby pracować ramię w ramię z prawnikami. Pomoże to w poruszaniu się po złożonej analizie okoliczności, na której opierają się federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

SAFT, ICO, IPO - powiązanie 

Analizując SAFT należy wskazać, że jest ono w pewien sposób powiązane z innymi metodami pozyskiwania kapitału. W SAFT inwestorzy kupują prawa do tokenów, które zostaną wyemitowane w przyszłości, a nie kapitał w firmie. W tradycyjnych inwestycjach inwestorzy przekazują startupowi pieniądze w zamian za udziały własnościowe w firmie. Ale dzięki SAFT inwestorzy l otrzymują zamiast tego - prawa do przyszłych tokenów. Zazwyczaj uzyskują prawa do określonej części tokenów, które firma wystawia w ICO.

SAFT są powiązane z ICO, które cieszy się coraz większą popularnością. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju mechanizm bezpieczeństwa, który polega na tym, że dopuszcza do danego ICO tylko podmioty, które mają specjalistyczną wiedzę z zakresu inwestycji oraz posiadają kapitał. Dzięki temu istnieje większa szansa, że specjaliści z danej dziedziny prędzej wychwycą potencjalne oszustwo, a sam twórca inwestycji będzie bardziej profesjonalnie podchodzić do tematu swojej zbiórki.  Przypomnijmy, że ICO są podobne do pierwszych ofert publicznych lub IPO, ponieważ są sposobem na zebranie pieniędzy od publiczności. W IPO firma sprzedaje akcje lub udziały własnościowe publicznie; w ICO firma sprzedaje swoje tokeny. Po ICO publiczność może kupować, sprzedawać lub przechowywać tokeny na różne sposoby. SAFT jest zawężeniem ICO i IPO do grona inwestorów profesjonalnych, którzy znają się na rzeczy.