poradnik

Handel kryptowalutami a Forex: co musisz wiedzieć

Handel kryptowalutami a Forex: co musisz wiedzieć

Kryptowaluty są stosunkowo świeżym rynkiem obejmującym finanse i handel. FOREX natomiast, to klasyczne miejsce, które zrzesza w jednym miejscu setki tysięcy traderów. Czym różnią się oba rynki i co czyni je atrakcyjnymi?

Wraz z ewolucją otaczającego nas świata finansów wciąż pojawiają się nowe sposoby zarządzania, zawierania transakcji i inwestowania naszych pieniędzy. Jedną z głównych zmian, jakie zaobserwowaliśmy w ciągu ostatniej dekady, był wzrost liczby kryptowalut - walut cyfrowych, które nie mają scentralizowanej kontroli, ale umożliwiają bezproblemowe zawieranie transakcji i służą jako jednostka rozliczeniowa w zdemokratyzowanym systemie finansowym.
Można to porównać do tradycyjnego systemu finansowego fiducjarnego, który polega na bankach centralnych i rządach w kwestii emisji i regulacji podaży pieniądza, a także ułatwia transakcje poprzez system uporządkowanych płatności, między innymi. Większość krajów ma własną walutę fiducjarną lub powiązaną z międzynarodową walutą rezerwową, taką jak dolar amerykański lub euro. Kiedy wymieniasz walutę fiducjarną jednego kraju na walutę innego na zdecentralizowanych rynkach pozagiełdowych, nazywasz to walutą obcą (lub „forexem”).

W poniższym artykule omówiono struktury rynkowe i giełdy używane na rynku forex, a także porównano je z sektorem kryptowalut. 

Kryptowaluty vs Forex

Porównując oba rynki, ważne jest to, aby zrozumieć naturę tych aktywów. Obydwa opierają się na prawach podaży i popytu, które tworzą cenę aktywów. Oba rynki mają różne profile ryzyka ze względu na sposób, w jaki czerpią wartość. Waluty fiat mają wymierną wartość, podczas gdy kryptowaluty są bardzo często jedynie spekulacyjne. Waluta ma szeroką akceptację jako prawny środek płatniczy i jest powszechnie stosowana. Co więcej - ma poparcie rządu, który jest w stanie kontrolować jej dostawy.
Kryptowaluta nie zapewnia tych samych funkcji, ponieważ, z nielicznymi wyjątkami, nie kwalifikuje się jako prawny środek płatniczy, nie ma wsparcia rządowego ani nie jest kontrolowana przez bank centralny. Kryptowaluty opierają się wyłącznie na wspólnej wierze w ich wartość między dwiema stronami.

Pamiętajmy o tym, że charakter tych aktywów nie jest jedyną różnicą między kryptowalutami, a forexem. 

 1. Podmioty - Oba rynki różnią się również podmiotami, które uczestniczą w obrocie kapitału. W działalność handlową na rynkach forex angażują się nie tylko inwestorzy indywidualni, ale także główni uczestnicy rządowi i instytucjonalni. Rządy odgrywają pewną rolę w tym wypadku, ponieważ muszą zapewnić rynkom odpowiednią płynność, aby osiągnąć swoje cele gospodarcze i odwrotnie. Obecnie niektóre rządy również ingerują w rynek kryptowalut poprzez wprowadzanie własnych rozwiązań finansowych (np. Wenezuela i Petro).
 2. Źródła płynności i polityka - Banki i kredytodawcy dostarczają rynkowi znaczną część płynności. Banki często pełnią rolę dostawców płynności na rynkach forex ze względu na potrzebę wymiany pieniędzy w imieniu klientów podróżujących lub prowadzących interesy za granicą lub osób inwestujących na zagranicznych rynkach papierów wartościowych. Fundusze inwestycyjne mogą wykorzystywać swoje nadwyżki środków lub dźwignię finansową do spekulacji lub inwestowania na rynku Forex. Korporacje, które działają na wielu rynkach geograficznych, mogą wykorzystywać forex do zabezpieczania się przed wahaniami kursów walut, aby chronić zyski przed oczekiwanymi zmianami w wycenach forex. Rynki kryptowalutowe mają zwykle mniejszych graczy i mniejsze zaangażowanie rządu oraz instytucji w płynność. Według danych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych przez Bitcoin Treasuries - znacznie mniejszy udział w rynku bitcoinów mają podmioty związane z bankami, rządem, instytucjami państwowymi. W praktyce mniej niż 8% kryptowalut jest w posiadaniu w/w podmiotów.
 3. Wielkość rynku - Rynki Forex doświadczają największego wolumenu ze wszystkich rynków na świecie. Według ostatniego trzyletniego badania banków centralnych przeprowadzonego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, od 2019 r. na tych pozagiełdowych rynkach każdego dnia sprzedawano ponad 6 bilionów dolarów. Rynki kryptowalut zyskały na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, ale w tej chwili nadal cieszą się znacznie mniejszym wolumenem i aktywnością niż rynki forex. Całkowity łączny dzienny wolumen rynku kryptowalut wyniósł 1,3 biliona USD na wrzesień 2021 r.
 4. Godziny operacji - Rynki Forex widzą codzienne transakcje 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Rynki kryptowalut nie tylko widzą ten sam rodzaj nieprzerwanej aktywności w dni powszednie – ta akcja rozciąga się również na weekendy.
 5. Struktura rynku - Handlowcy negocjują ceny w oparciu o podaż i popyt bez nadzoru rządowego. Z drugiej strony akcje są przedmiotem obrotu na zorganizowanych giełdach, takich jak Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, Nasdaq lub inne giełdy krajowe, które mają bardziej rygorystyczne zasady i wytyczne dotyczące emisji i dokonywanych transakcji.
 6. Dostępność zasobów - Ponieważ wszystkie te aktywa znajdują się na różnych rynkach, możesz potrzebować różnych kont maklerskich i systemów, aby uzyskać do nich dostęp. Niektóre usługi zapewniają dostęp do jednej, dwóch lub wszystkich trzech. Na przykład Coinbase ogranicza się do ofert kryptowalut, podczas gdy TradeStation i Interactive Brokers umożliwiają inwestowanie w kryptowaluty, forex i akcje. Jeśli zdecydujesz się korzystać z aplikacji inwestycyjnej do handlu kryptowalutami, możesz nie mieć możliwości wypłaty swoich kryptowalut do portfeli kryptowalutowych lub bezpiecznego miejsca do przechowywania kluczy prywatnych powiązanych z twoimi coinami. Obecnie kryptowaluty można wypłacić na swój rachunek bankowy, w bitomatach, a nawet przez anonimowe przedpłacone karty debetowe. Finansowanie i wypłacanie pieniędzy z kont forex przebiega w bardziej klasyczny sposób: inwestorzy mogą dokonywać przelewów ACH ze swojego konta bankowego, przelewów bankowych, korzystać z czeków online, a nawet w wielu przypadkach korzystać z kart kredytowych.
 7. Pary handlowe - Kolejną różnicą między handlem na rynku Forex, a handlem kryptowalutami jest użycie „par handlowych”. Kiedy wymieniasz jedną walutę na inną – powiedzmy dolary amerykańskie za euro – wymiana pokaże wartość jednej waluty względem drugiej. W szczególności zobaczysz, ile kosztowałby zakup drugiej waluty (zwanej walutą kwotowaną) za pojedynczą jednostkę pierwszej (waluta bazowa). Handlując na rynku Forex na parze walutowej, kupujesz walutę bazową i sprzedajesz walutę kwotowaną.

Na przykład, gdy chcesz wymienić USD na EUR, możesz zobaczyć notowaną cenę 1,20 USD, aby kupić jedno euro. Oznacza to, że każde zakupione euro kosztuje 1,20 USD.
Na rynku Forex pary handlowe, które dotyczą USD, nazywane są „parami walutowymi”. Kiedy pary nie dotyczą USD, nazywane są „krzyżami walutowymi”.

W handlu kryptowalutami technicznie obowiązuje ta sama logika. Pary handlowe kryptowalut lub pary kryptowalut obejmują wymianę jednego krypto na drugie, takie jak Ethereum/Bitcoin Cash (ETH/BCH). Warto w tym miejscu podkreślić, że nie każde krypto można wymienić na inną walutę, fiat lub wirtualną!

Pary handlowe w kryptowalutach mają istotne znaczenie, ponieważ niektóre kryptowaluty można kupić tylko za inne kryptowaluty, co sprawia, że ​​wiedza o tych parach jest niezbędna do rozszerzenia posiadanych zasobów kryptowalut. Daje to inwestorom możliwość arbitrażu między parami handlowymi, a także dokonania  porównania względnej wartości monet.

Prawo FOREX, a prawo Kryptowalut 

W zależności od tego, jak składnik aktywów jest sklasyfikowany, podlega on zasadom i przepisom określonych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Stany Zjednoczone nie zapewniają obecnie kompleksowego nadzoru nad kryptowalutami; zamiast tego prawo opiera się na mieszaninie nadzoru regulacyjnego.

Chociaż sekcja kryptowalut rosła w zawrotnym tempie, przepisy wokół niej pozostają w tyle. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych faktów prawnych dotyczących kryptowalut:

 • W 2014 roku amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) sklasyfikowała waluty wirtualne jako towar. Ta decyzja sprawia, że ​​kryptowaluty podlegają regulacji CFTC, gdy są używane w kontekście kontraktu na instrumenty pochodne lub jeśli w handlu międzystanowym występują dowody oszustwa lub manipulacji. 
 • CFTC reguluje kryptowaluty poprzez ustawę o giełdach towarowych (ECA).
 • Internal Revenue Service (IRS) traktuje podatki od kryptowalut podobnie jak inne aktywa kapitałowe, nakładając podatki od zysków i strat kapitałowych.
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) obecnie koncentruje się na podejmowaniu działań przeciwko niezarejestrowanym początkowym ofertom monet (ICO).
 • Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) niedawno wydała prośbę o informacje na temat aktywów cyfrowych, ale obecnie nie ubezpiecza depozytów kryptowalut dla banków członkowskich.
 • Securities Investor Protection Corporation (SIPC) nie chroni kryptowalut przechowywanych na rachunkach inwestorów w domach maklerskich, ponieważ nie jest klasyfikowana jako „papier wartościowy” zgodnie z sekcją 78llll Ustawy o ochronie inwestorów papierów wartościowych.
 • Forex lub tradycyjne waluty spełniają powyższą definicję regulacyjną, klasyfikując kryptowaluty nie tylko jako towary, ale także papiery wartościowe.
 • Zarówno na FOREX, jak i na kryptowalutach - dochód uzyskiwany w zakresie prawa podatkowego, powstaje w Polsce w momencie wymiany/sprzedaży danego towaru. 
 • W Polsce unormowanie kryptowalut nadal znajduje się na słabym merytorycznym poziomie. 

Zanim zainwestujesz 

Waluty mogą funkcjonować jako towary w tym sensie, że inwestorzy kupują i sprzedają je, aby czerpać zyski z wahań kursów walutowych. W rezultacie waluty podlegają kilku wyższym poziomom kontroli regulacyjnej, a także ochronie inwestorów poprzez ubezpieczenie FDIC i SIPC.

Z historycznego punktu widzenia, aby składnik aktywów kwalifikował się jako papier wartościowy, musi spełniać wymagania ustanowione przez test Howeya. Test ten pochodził ze sprawy Sądu Najwyższego, która miała na celu ustalenie, czy transakcja kwalifikuje się jako „umowa inwestycyjna”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego USA  z 1946 r. wszelkie transakcje stanowiące umowę inwestycyjną stanowią zabezpieczenie i podlegają obowiązkowi ujawnienia i rejestracji. Obecnie SEC stwierdza, że ​​kryptowaluta nie spełnia tej definicji. Może się to jednak zmienić w przyszłości, gdy administracja Bidena będzie dalej badać sprawę.

Dziesięć lat temu rozmowy o kryptowalutach pozostawały głównie na forach internetowych i czatach jako możliwe rozwiązanie wielu problemów, które opisują nasze obecne systemy walut fiducjarnych w tym:

 • obawy dotyczące prywatności, 
 • scentralizowane dowodzenie i kontrola, 
 • kradzież i oszustwa i wiele innych.

Obecnie kryptowaluty  nadal służą przede wszystkim jako alternatywa dla walut fiducjarnych w naszym codziennym życiu. To, co zobaczymy w nadchodzących latach, może zmienić sposób regulowania, emisji i handlu kryptowalutami. W zależności od tego, jak rządy traktują klasę wirtualnej waluty, możemy zauważyć mniej różnic między handlem na rynku forex, a handlem kryptowalutami, a także coraz więcej podobieństw, które łączą oba sektory. 

W obu przypadkach ani forex, ani handel kryptowalutami nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób o słabym sercu, ponieważ oba niosą ze sobą ryzyko związane z handlem, zmiennością i złożonością.