poradnik

Na czym polega handel z dźwignią?

Na czym polega handel z dźwignią?

Niektóre narzędzia na giełdzie pozwalają w szybkim tempie pomnożyć kapitał. Są one jednocześnie obarczone dużym ryzykiem utraty środków.

Handel z dźwignią (inaczej handel przy użyciu depozytów zabezpieczających), to jeden spośród paru rodzajów handlu różnymi aktywami.

Margin Trading polega na wykorzystaniu środków dostarczanych handlującemu poprzez stronę trzecią. W rozróżnieniu do codziennego handlu aktywami z własnych środków, na koncie z dostępem do funkcjonalności dźwigni inwestorzy otrzymują możliwość powiększenia inwestowanego kapitału - zwięźle mówiąc zwielokrotnienia swojego kapitał przeznaczonego do handlu za pośrednictwem pożyczki.

Zasadniczo rzecz ujmując, trader używający z dźwigni otrzymuje szansę realizowania większego zysku z dobrych transakcji handlowych. „Dźwignia” jest wyjątkowo atrakcyjna na rynkach charakteryzujących się niską zmiennością ceny poszczególnego aktywa - w szczególności na światowym rynku Forex.

Margin Trading jest także obecny na rynkach opartych na handlu akcjami, produktami oraz kryptowalutami. Na tradycyjnych rynkach pożyczone środki są przeważnie dostarczane przez tzw. maklerów inwestycyjnych. W przypadku rynków handlowych kryptowalut, środki owe najczęściej dostarczane są przez innych traderów, którzy dzięki pożyczaniu innym swoich środków otrzymują stosowny procent. Wybrane z giełd kryptowalut samodzielnie podejmują się pożyczania środków traderom zaintrygowanym handlem z dźwignią - jest to jednak mniej znane zjawisko.

Jak grać dźwignią? 

Aby móc zacząć transakcję przy wykorzystaniu dźwigni, trader w pierwszej kolejności potrzebuje zapewnić (czyt. zaangażować) jakiś procent całkowitej wartości swojego zlecenia. Fragment ten określany jest depozytem zabezpieczającym (ang. margin) i jest nieodłącznie powiązany z myślą dźwigni finansowej. Innymi słowy, na podstawie wartości zapewnionego depozytu zabezpieczającego wykonywane są tzw. lewarowane zlecenia.

Dźwignia z kolei oznacza przelicznik pożyczonych środków do wartości depozytu zabezpieczającego.

Na przykład, aby móc zrobić zlecenie handlowe przy użyciu dźwigni o wartości 100 000 PLN z lewarem 10:1, przedsiębiorca musi wpierw zapewnić 10 000 PLN kapitału własnego.

Niewątpliwie platformy zapewniające handel z dźwignią dzielą się między sobą dostępnymi rynkami i proponują asortyment innych zasad, jak i obostrzeń co do stosowania z dźwigni i wysokości dostępnego lewaru. Na klasycznej giełdzie akcji i obligacji, powszechnie spotykaną wartością lewaru (inaczej dźwigni) jest 2:1, podczas gdy handel na rynkach typu futures (kontraktów terminowych) najczęściej odbywa się przy lewarze 15:1. W odniesieniu do przedstawicieli Forex, transakcje z depozytem zabezpieczającym przeważnie kończą się na dźwigni 50:1, ale w niektórych przypadkach stosuje się również wartości takie jak 100:1 jak i 200:1.

Jeśli chodzi o rynki kryptowalut, przystępna dźwignia zazwyczaj waha się od 2:1 do chociażby 100:1. Przy tej okazji należałoby wspomnieć, iż w grupy traderów wykorzystaną w danej transakcji handlowej dźwignię powszechnie określa się dodając przyrostek „x” (np. 2x, 5x, 10x, 50x itd.). Wybrane platformy umożliwiają również okazję wystawiania zleceń handlowych z dźwignią na kontraktach typu futures - innymi słowy grając na wzrost ceny poszczególnego aktywa (dosł. pozycja długa „long”) albo spadek wartości danego aktywa (dosł. pozycja krótka - „short”). W sytuacji w której trader wystawi zlecenie przy użyciu dźwigni (czyt. jego pozycja jest otwarta), jego aktywa ustanawiają zabezpieczenie pożyczonych środków.

Zrozumienie zasady działania mechanizmu dźwigni handlowej stanowi kluczową kwestię dla każdego tradera, ponieważ przewaga maklerów zastrzega sobie prawo do wymuszenia sprzedaży (inaczej likwidacji) owych aktywów w przypadku, jeśli cena danego aktywa na wskazanym rynku osiągnie określony wcześniej stan. Jako przykład możemy wskazać sytuację w której trader uruchomi długą lewarowaną pozycję. Następnie może zostać wezwany do działania tzw. margin call, jeśli cena poszczególnego aktywa znacząco spadnie. Margin call ma miejsce w postaci takiej, kiedy trader zostanie zobowiązany do zdeponowania znaczniejszej ilości środków na naszym rachunku depozytowym w celu osiągnięcia warunków dotyczących wartości minimalnego depozytu zabezpieczającego.

Jeśli trader zlekceważył margin call, zapewniony przez niego wkład zabezpieczający zostanie automatycznie rozwiązany w celu wyrównania strat pożyczającego. Do takiej formy dochodzi najczęściej, jeśli łączna wartość wszystkich aktywów tradera wniesionych na na rachunku margin - inaczej liquidation margin - zmaleje poniżej podstawowej wartości zastawu zabezpieczającego na określonej giełdzie albo u konkretnego brokera.

Gra z dźwignią - wady i zalety 

Zalety handlu z dźwignią: Najbardziej oczywistą korzyścią Margin Tradingu jest fakt, iż potrafi on przynieść większe wpływy biorąc pod uwagę większą wartość pozycji handlowej. Co więcej, handel przy współpracy dźwigni okazuje się wyjątkowo przydatny w wypadku dywersyfikacji naszej strategii handlowej - traderzy korzystając z dźwigni potrafią otworzyć kilka pozycji przy stosunkowo niskich kwotach własnego kapitału inwestycyjnego. Ostatecznie, posiadanie konta rodzaju margin ułatwia inwestorom prędkie otwieranie pozycji bez potrzeby przenoszenia wielkich sum kapitałów między kontami. 

Wady handlu przy użyciu dźwigni: Po przeciwstawnej stronie korzyści Margin Tradingu wydobywa się oczywista wada, którą jest niebezpieczeństwo powiększenia ponoszonych strat. W odróżnieniu do codziennego handlu własnym handlem (ang. Spot trading), dźwignia daje możliwość uzyskania strat przewyższających początkową inwestycję tradera i jako taka jest uważana za metodę handlu cechującą się wielkim ryzykiem. W zależności od wielkości dźwigni zaangażowanej przez tradera w handel, nawet niewielki spadek ceny rynkowej poszczególnego aktywa może wygenerować duże straty. To właśnie z tegoż powodu właściwe zaplanowanie swojej strategii handlowej, stosowanie różnych sposobów zarządzania ryzykiem, i chociażby ograniczanie go przy użyciu takich rodzajów zleceń handlowych, jak np. stop-limit okazuje się niezbędne do podjęcia tematu handlu z dźwignią.

Handel z dźwignią w kryptowalutach

Margin Trading jest z natury bardziej ryzykowny od codziennego handlu. W świecie kryptowalut, niebezpieczeństwo to jest nadal wyższe. Ze względu na duży stopień zmienności cen kryptowalut - jaki jest dla nich częsty - poruszając problem Margin Tradingu na kryptowalutach warto posiadać pewną dozę ostrożności. Mimo istniejącego przekonania, iż hedging oraz wdrażanie różnych strategii zarządzania ryzykiem jest w stanie ograniczyć ryzyko, toteż mimo wszystko handel z dźwignią z pewnością nie jest odpowiedni dla początkujących fascynatów kryptowalut.

Dzierżenie predyspozycji oraz zdolności w skutecznym obserwowaniu wykresów, identyfikowaniu trendów czy określaniu odpowiednich momentów wejścia oraz wyjścia nie jest w stanie całkowicie wykluczyć zagrożenia wynikającego ze stosowania dźwigni handlowej. Umiejętności te potrafią jednak wesprzeć w odpowiedniejszym przewidywaniu i wybieraniu ryzyka także w wykonywaniu niezwykle skutecznych transakcji handlowych. Pomimo wszystko przed podjęciem się jakiegokolwiek handlu przy wykorzystaniu dźwigni na rynku kryptowalut, w podstawowej kolejności polecamy każdemu dokładne zrozumienie zasad analizy technicznej i zdobycie różnorodnego doświadczenia w zakresie zwykłych transakcji handlowych (czyt. transakcji spot).

Dla traderów, którzy nie charakteryzują się dużą tolerancją ryzyka, aby potrafić samodzielnie handlować z dźwignią, opracowana została profesjonalna odmiana handlu dźwignią - tzw. margin funding. Niektóre platformy handlowe, wliczając w to giełdy kryptowalut proponują naszym klientom możliwość wykorzystania środków traderów na opłacenie transakcji handlowych z dźwignią innych klientów. Mechanizm ten przeważnie przebiega zgodnie z określonymi wcześniej warunkami, jakie zostały uznane przez obie strony takiej transakcji oraz przy zapewnieniu dynamicznej stopy zwrotu. Jeśli trader zaakceptuje wymogi margin fundingu, a tym samym przyjmie propozycję od klienta dostarczającego środki do handlu , to dostawca owych funduszy ma prawo do uzyskania trwałej spłaty tak udzielonej pożyczki wraz ze wskazanymi w ofercie odsetkami.

Chociaż mechanizmy działania margin fundingu potrafi rozdzielać się pomiędzy sobą w zależności od wybranej giełdy, to ryzyko związane z zapewnieniem margin funds dla pozostałych traderów jest stosunkowo niskie, ponieważ pozycje lewarowane mogą zostać przymusowo zniesione, aby uniknąć nadmiernych strat. Mimo wszystko jednak, struktura margin fundingu wymaga od klientów zdeponowania i przechowywania ich środków na wykorzystywanej przez nich giełdzie. Poznanie istoty działania margin fundingu oraz identyfikacja ryzyka z nim związanego jest ważna do uzyskania wszelkiego sukcesu i zapobieżenia straty środków.