poradnik

Co to jest płynność na giełdzie?

Co to jest płynność na giełdzie?

Płynność na rynku kryptowalut pomaga zadbać o konstruowanie zdrowego rynku, który pozbawiony zostaje spekulacji. Dlaczego warto zainteresować się tym, czy płynność w jakikolwiek sposób wpływa na nasze transakcje?

Płynność ogólnie odnosi się do łatwości z jaką składnik aktywów można wymienić na gotówkę bez wpływu na jego cenę. Ta definicja ma dwa aspekty: łatwość (wymagana szybkość i wysiłek) i cena (poślizg, czyli różnica między ceną oczekiwaną a ceną zrealizowaną przy dużym zleceniu). Rozważając płynność w kontekście giełd kryptowalut, oba komponenty są krytyczne - przedsiębiorca musi mieć transakcje zakończone tak szybko i efektywnie kosztowo, jak to tylko możliwe.

Oprócz płynności określonego aktywa mówimy również o płynności rynkowej, która dotyczy kondycji całego rynku, takiego jak rynek nieruchomości w mieście lub rynek kryptowalut. Płynny rynek to taki, na którym aktywa można łatwo kupować i sprzedawać po stabilnych, przejrzystych cenach.

Co oznacza płynność dla sektora kryptowalut?

Na rynku kryptowalut możemy myśleć o płynności na trzech poziomach: 

  • płynności aktywów - płynność aktywów jest funkcją kupujących i sprzedających określone aktywa, a także łatwości dostępu do nich na giełdach; 
  • płynności giełdowej - płynność giełdowa jest funkcją makerów i takerów na platformie, a także wymienionych par aktywów; 
  • płynności rynkowej - płynność rynku jest funkcją wszystkich tych elementów połączonych w celu określenia kondycji rynków kryptowalut.

Handlowcy na tych rynkach muszą mieć na uwadze wszystkie trzy poziomy ale w szczególności płynność aktywów i płynność wymiany, ponieważ każda transakcja wymaga decyzji opartej na obu tych poziomach i bezpośredniej interakcji z nimi. Podczas gdy większość inwestorów rozważa podstawy i analizę techniczną, należy również dokładnie rozważyć strategię kupna i sprzedaży, które są związane z płynnością aktywów oraz miejsca zawierania tych transakcji - szczególnie w przypadku częstych inwestorów.

Na co wpływa płynność transakcji?

Czysta częstotliwość dyskusji na temat płynności wskazuje na jej znaczenie dla rynków finansowych, ale skąd ten temat? Sama definicja (łatwość, z jaką można wymienić składnik aktywów na gotówkę bez wpływu na jego cenę) jest doskonałym punktem wyjścia.

Stabilność - Im bardziej płynny jest rynek, tym jest stabilniejszy. Kupując lub sprzedając Bitcoin, zawsze jest wielu traderów po drugiej stronie, którzy chcą zrealizować zlecenie przy minimalnym wpływie na cenę aktywów. Jednak mniej płynny, bardziej niejasny altcoin może mieć wpływ na jego cenę w wyniku dużej transakcji. Aby przeprowadzić dużą transakcję, prawdopodobnie będziesz musiał przejść przez księgę zamówień, ostatecznie zwiększając spread kupna i podnosząc lub obniżając ogólną cenę aktywów. W takim przypadku trader nie tylko doświadcza dużego poślizgu, ale sam składnik aktywów jest postrzegany jako bardziej zmienny w czasie. Bardziej płynne aktywa są bardziej stabilne w poszczególnych transakcjach, jak również na rynku jako całości w czasie.

Odporność na manipulacje - Nie bez powodu nazywają kryptowaluty Dzikim Zachodem. Dzięki pseudonimowym graczom z całego świata i niewielkim ramom regulacyjnym rynki kryptowalut mają długą historię manipulacji cenami. Brak odpowiedzialności to tylko połowa sukcesu; równie ważne jest środowisko płynnościowe, które może sprawić, że manipulacja będzie zbyt łatwa. Niepłynny rynek może pozwolić pojedynczemu, dużemu podmiotowi lub grupie podmiotów na manipulowanie ceną na ich korzyść, podczas gdy bardziej płynne aktywa i giełdy są znacznie bardziej odporne na tego rodzaju manipulacje.

Czas transakcji - Przy wyższej płynności i większej liczbie handlowców zamówienia są realizowane znacznie szybciej niż w środowiskach o niskiej płynności. Chociaż jest to oczywiście wygodne i zapewnia lepsze wrażenia użytkownika, jest również korzystne dla handlowców o wyższej częstotliwości. Szczególnie w czasach dużej zmienności możliwość szybkiego wejścia i wyjścia z pozycji może mieć poważny wpływ na zyski.

Analiza techniczna - Niezależnie od Twojego osobistego przekonania o dokładności analizy technicznej, to należy podkreślić, że jest ona szeroko rozpowszechnioną strategią na rynkach kryptowalut. W przypadku osób stosujących tę technikę rynki o wyższej płynności mogą pomóc zwiększyć dokładność. Dzięki węższym spreadom i większej stabilności, jaką zapewnia płynność, tworzenie cen i wykresów jest bardziej rozwinięte i precyzyjne. W środowiskach o niskiej płynności, gdzie duże transakcje mogą znacząco wpłynąć na cenę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wykresy będą wypaczane przez wartości bardziej odstające, niż na zdrowszych rynkach.

Jak mierzyć płynność giełdy?

Rozważając płynność, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, ale warto pamiętać o ich praktycznym kontekście: giełdzie, na której jest przedmiot obrotu. Próbując zrozumieć płynność określonego aktywa, pomocne może być przyjrzenie się liczbom, takim jak 24-godzinny wolumen transakcji w witrynie takiej jak CoinMarketCap. Powyższe dane są jednak ograniczone. Aby zmierzyć płynność w praktyczny sposób, celem określenia, gdzie i czym handlować, musisz zacząć na poziomie giełdy, ponieważ nie wszystkie mają równe obroty. Oceniając giełdę pod kątem płynności, możesz spojrzeć na jej 24-godzinny wolumen obrotu, głębokość księgi zleceń (liczbę otwartych zleceń kupna i sprzedaży) oraz spread bid-ask. Podczas oceny księgi zleceń należy jednak pamiętać, że zlecenia stop-limit, które są realizowane, gdy cena jest równa lub wyższa od ceny docelowej oraz zamówienia z góry lodowej, które są dużymi zleceniami podzielonymi na małe fragmenty w celu zaciemnienia całkowitej wartości - nie zawsze są widoczne. W praktyce oznacza to, że ​​może nie być w pełni dokładną reprezentacją.

Warto również zauważyć, że CoinMarketCap opublikował niedawno nowy miernik o nazwie „Płynność wymiany”, który ma na celu zmniejszenie wpływu zawyżonych wskaźników wolumenu i jest obliczany na podstawie „szeregu kluczowych zmiennych z arkusza zamówień, takich jak odległość zamówienia od średniej ceny, wielkość zlecenia i względną płynność danego aktywa. ” Powyższe rozwiązanie, prawdopodobnie okaże się cenną miarą dla traderów, którzy mają nadzieję uzyskać dokładne odwzorowanie płynności giełdy.

Jaki jest krajobraz płynności na giełdach?

Obecnie działa ponad 190 giełd kryptowalut, z czego 100 największych ma od 12,5 mln USD do 3 mld USD w 24-godzinnym wolumenie według CoinMarketCap. 
Mówiąc prościej - płynność wymiany jest bardzo zróżnicowana.
Zgodnie z pomiarem płynności przeprowadzonym przez CoinMarketCap kilka miesięcy temu płynność 50 śledzonych giełd mieści się w przedziale od 1,9 mln USD do 68,5 mln USD. Najwyższe miejsce, z 68,5 mln USD - ponad 12 mln USD przed należy do HitBTC, który może się również pochwalić największą liczbą par handlowych (836 w porównaniu do drugiego miejsca, z 597) i długą historią braku hacków od uruchomienia w 2013 roku.
Wskaźniki te zmieniają się jednak regularnie, co oznacza, że ​​warto śledzić zmieniający się krajobraz płynności za pośrednictwem witryn takich jak CoinMarketCap.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści związane z niską płynnością?

Omówiliśmy obszernie korzyści płynące z wyższej płynności i niektóre ryzyka związane z niską płynnością, ale warto je wyraźnie określić, a także wspomnieć o niektórych potencjalnych korzyściach płynących z niskiej płynności dla tradera. Zasadniczo niższa płynność prowadzi do mniej stabilnych cen aktywów, co oznacza, że ​​poślizg i manipulacje cenami są ryzykiem w środowiskach o niskiej płynności, ale także spadki cen mogą przekształcić się w gwałtowne załamania. Brak uczestników rynku może prowadzić do długich czasów oczekiwania, co szczególnie podczas wahań na rynku - może być szkodliwe dla tradera. Z drugiej strony, powyższy brak stabilności może być korzystny dla przedsiębiorcy. Kiedy duże zlecenie obniża cenę z powodu niskiej płynności, otwiera się możliwość arbitrażu na zakup aktywa z dyskontem.

Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszą rzeczą jest dokładne zrozumienie, w jaki sposób płynność wpływa na twój handel i posiadanie spójnej strategii uwzględniającej te czynniki, gdzie można celowo wybierać aktywa i giełdy z odpowiednim środowiskiem płynności.