Co to jest Atak 51%?

Atak 51% jest to taki stan, kiedy przynajmniej 51% komputerów w ramach danej sieci wydobywczej jest pod kontrolną tego samego podmiotu (jednej osoby lub grupy współpracujących ze sobą osób).

Taki atak, gdy ten sam podmiot dysponuje przynajmniej 51% mocy obliczeniowej, daje mu nieograniczone możliwości ingerencji w działanie oryginalnego łańcucha bloków i zastąpienia go własnym, autorskim. W ramach takiego ataku atakujący może również przeprowadzać anormalne transakcje o postaci manipulacyjnej, np. wydawać podwójnie kryptowalutę.