Co to jest Blockchain explorer?

Blockchain explorer jest to specjalna wyszukiwarka, za której pośrednictwem można sprawdzać stan bazy Blockchain, zawierającej informacje o stanie tokenów, kryptowaluty, przebiegu realizowanych transakcji z ich udziałem.

Wyszukiwarka jest inteligenta, ale użytkownik, aby znaleźć interesujące go informacje, musi najpierw wprowadzić do niej: adres portfela, numer transakcji lub nazwę poszukiwanego tokena. Wyszukiwarka umożliwia po wprowadzeniu ww. danych odnalezienie bardzo szczegółowych informacji, np. liczbę przelewów wykonanych między poszukiwanymi tokenami od początku ich funkcjonowania. Każdy blockchain dysponuje swoją odrębną wyszukiwarką. Mechanizm ich działania jest jednak tożsamy.

Najbardziej powszechne wyszukiwarki to: Blockchain explorer bitcoin, Blockchain explorer litecoin, Wielowalutowy explorer.