Co to jest ERC20?

ERC20 jest to standard umożliwiający implementację tokenów (wirtualnych zasobów, podobnych do kryptowaluty). Użycie ERC20 sprowadza się do stosowania jednolitego nazewnictwa, przewidzianego w tym standardzie przy tokenach, definiuje ich bazową funkcjonalność, umożliwia autoryzowanie wykonania przelewu tokenów osobom trzecim.

Dzięki ERC20 możliwe jest przeprowadzenie implementacji tokenów w sposób jednorodny. Później łatwiejsze jest wdrażanie tokenów przez deweloperów, czy używanie ich na różnych oprogramowaniach firmowych.

Standard ERC20 określa wymagania takich funkcji jak: nazwa tokenów, symbol tokenów, punkty dziesiętne tokenów do reprezentacji, całkowita ilość dostępnych tokenów, ilość tokenów na wskazanym koncie, przesłanie tokenów z własnego konta na inne, wysłanie środków między kontami, wprowadzenie wyrażenia zgody na wysłanie przez osobę trzecią środków na dane konto, zweryfikowanie możliwej do przelania kwoty na konto własne przez osobę trzecią.