Co to jest ETF?

ETF (Exchange Traded Fun) to fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. Odzwierciedla on zachowanie indeksu giełdowego. Funkcjonowanie ETF-ów jest regulowane prawnie (poprzez dyrektywy unijne, przepisy krajowe).

Notowanie ETF-ów na giełdzie przebiega w sposób identyczny jak akcji. W ich przypadku możliwa jest codzienna kreacja, przeprowadzanie operacji umorzeniowych. Inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa w takich funduszu, certyfikaty inwestycyjne ETF w postaci papierów wartościowych.

Kluczową cechą ETF-ów jest ich płynność. To oznacza, że wszelakie związane z nimi transakcje (kupna, sprzedaży) zgłaszane przez animatorów są realizowane na bieżąco. ETF-y są łatwo dostępne, posiadacze w nich udziału ponoszą stosunkowo niskie opłaty z tytułu zarządzania nimi.