Co to jest Fiat waluta?

Fiat waluta to inaczej pieniądz fiducjarny, legalny środek płatniczy, który został wygenerowany i jest gwarantowany np. przez bank centralny poprzez złożone oświadczenia. Wyróżnia go ustalanie jego wartości przez rząd wydający, a nie oparcie jego wartości na dobrach.

Obecnie waluta fiat jest stosowana, jako zastępstwo dla surowców, np. złota w realizowanych transakcjach. Fiat waluta co do zasady może przyjmować różną formę, np. dzieł sztuki, zegarków, ale najczęściej papierowego dokumentu. Tę walutę wyróżniają nieograniczone możliwości stosowania, brak wewnętrznej wartości, jej dostępność nie jest uwarunkowana występowaniem fizycznym dóbr. Pieniądze tej postaci łatwiej, taniej produkować niż np. pieniądze związane z surowcami. Dzięki tym pieniądzom państwa narodowe (ich rządy, instytucje finansowe) mogą skuteczniej reagować na kryzysy. Uznaje się, że dzisiaj fiat waluty są mocno zbliżone do kryptowaluty, bo jedne i drugie nie są oparte na fizycznych towarach.