Co to jest Gas Ethereum?

Gas (ethereum) jest to wartość cenowa, opłata, która musi zostać uiszczona przez użytkownika, chcącego zrealizować transakcję na platformie Ethereum blockchain. Zwykle opłata ta jest ustalana przez górników, działających w danej sieci, jest to równowartość kosztów, związanych z przeprowadzeniem transakcji.

Opłata ta m.in. służy na pokrycie kosztów wynagrodzenia górników, którzy odpowiadają za weryfikację, przetwarzanie transakcji, wykonywanie czynności obliczeniowych. Jej wysokość stanowi odzwierciedlenie wysiłku obliczeniowego, jako nakładu wykonania danej transakcji w systemie. Wykonanie każdej, nawet pojedynczej operacji, transakcji wymaga uiszczenia tej opłaty.