Co to jest Giełda kryptowalut?

Giełda kryptowalut jest przestrzenią, umożliwiającą realizowanie transakcji związanych z kryptowalutami i komunikację stron tych transakcji. Umożliwia ona przeprowadzenie wymiany kryptowaluty w technologii blockchain między dwoma stronami transakcji. Realizowane na tej giełdzie operacje mają wymiar cyfrowy.

Giełda kryptowaluty spełnia dzisiaj także dodatkowe zadania, np. prowadzi platformę edukacyjną dla nowych inwestorów, czy przeprowadza na swojej platformie zbiórki kryptowaluty na przedsięwzięcia gospodarcze (ICO). Często giełda kryptowaluty wytwarza własne tokeny, których nabywcy mają potem prawo do zredukowanych prowizji przy realizowanych operacjach na niej.

Z uwagi na sposób zarządzania wyróżnia się giełdy kryptowaluty scentralizowane (występuje ośrodek centralnego zarządzania giełdą, wycofanie kryptowaluty wymaga akceptacji, oczekiwania), giełdy kryptowaluty zdecentralizowane (nie ma centralnego ośrodka zarządzania giełdą, uczestnicy takiej giełdy mają zagwarantowane prawo do pełnego dysponowania posiadaną kryptowalutą, mogą ją natychmiastowo, w dowolnym momencie wycofywać).