Co to jest Hard fork?

Hard fork jest to przeprowadzenie operacji podziału łańcucha bloków w określonej sytuacji. Po jej zrealizowaniu uzyskuje się efekt rozwidlenia łańcucha bloków. Operacja ta zostaje przeprowadzona wtedy, gdy dojdzie do wydobycia dwóch bloków w identycznym czasie. Wówczas przeprowadza się ich rozdzielenie (hard fork) tak, że blok znaczniejszy (dominujący po podziale) zostaje przyłączony do łańcucha, a ten słabszy (mniejszy) zostaje odrzucony. Zwykle transakcje zapisane na bloku odrzuconym po podziale zostają anulowane, są nieważne.

Obecnie operacje typu hard fork często są przeprowadzane celowo ze względów ekonomicznych. Dla przykładu taką operacje celowo przeprowadzono na Bitcoin, co doprowadziło do powstania Bitcoin Gold.