Co to jest ICO?

ICO to skrótowa nazwa Initial Coin Offering – czyli specjalnej metody, umożliwiającej pozyskiwanie kapitału (najczęściej kryptowaluty) na rozpoczynane przedsięwzięcia gospodarcze (np. działalność startupów).

Istota stosowana tej metody ma wiele wspólnych elementów z typowym crowdfundingiem. Pojawia się podmiot, który inicjuje zbiórkę kapitału (np. kryptowaluty) na określone przedsięwzięcie, które opisuje w specjalnym dokumencie – White Paper. Akcja przeprowadzana jest za pośrednictwem blockchain, gdzie inwestorzy za uiszczenie kryptowaluty, mogą uzyskać określone tokeny do opisywanego przedsięwzięcia (np. tokeny użytkowe – uprawnienia do pierwszeństwa nabycia dóbr emitenta, tokeny security – uprawnienia do partycypowania w zyskach z przedsięwzięcia).

Dzięki ICO inwestorzy nabywają tokeny, a profity z nich uzyskują automatycznie w ramach smart contract.