Co to jest Portfel dla kryptowalut?

Portfel (Wallet) jest to narzędzie, umożliwiające przechowywanie kryptowaluty, za pomocą którego jego posiadacz łączy się, wchodzi w interakcje z całą siecią blockchain. 

W świecie obrotu kryptowalutą znane są różne rodzaje wallet. Niegdyś powszechne były paper wallet (papierowe portfele), w których przechowywano dokumenty z wydrukami, potwierdzające własność kryptowaluty. Współcześnie stosowane są najczęściej software wallet (portfele aplikacje). Z poziomu typowego wallet (portfela) jego posiadacz może łączyć się z siecią blockchain, zarządzać cyfrowymi aktywami. Taki portfel umożliwia jego posiadaczowi wygenerowanie danych, wysyłanie komend, przyjmowanie kryptowaluty w ramach transakcji blockchain. Kluczowym elementem takiego portfela jest adres publiczny (przypisana do niego lokalizacja), posiadacz portfela może ją podawać innym użytkownikom, jako właściwą do wpłaty dla niego środków.