Co to jest Smart Contract?

Smart Contract jest to specjalna, inteligentna umowa, zawierana wirtualnie, która funkcjonuje jak typowy algorytm komputerowy. Taki typ umowy możliwy jest do zawierania w ramach funkcjonalności technologii blockchain, poprzez platformę Ethereum.

Taki typ elektronicznej umowy jest w pełni akceptowalny, dopuszczalny prawnie, ma nadany indywidualny adres blokowy (kod zapisany w języku Solidity). Po zapisaniu ten kod otrzymują jedynie strony kontraktu, które go zawarły.

Zawarcie smart contractu jest bardzo proste, strony w formie elektronicznej zapoznają się e-dokumentem – umową, mogą wprowadzać swoje uwagi, modyfikacje, a kolejno w czasie rzeczywistym akceptują jego ostateczną treść. Wówczas dochodzi do zapisania zawartego kontraktu i wygenerowania dla niego indywidualnego kodu kontraktu.

Taki typ umowy ma wiele zalet, strony mogą zawierać umowę w czasie rzeczywistym, bez angażowania osób trzecich, mogą na bieżąco ją modyfikować, dzięki technologii blockchain kontrakty (treści poufnych danych) są całkowicie bezpieczne.