Co to jest Tokenizacja?

Tokenizacja jest to zaawansowana cyfryzacja biznesu, realizowana poprzez wykorzystanie potencjału technologii blockchain. Polega na stworzeniu w danej organizacji tokenów, indywidualnych jednostek wartości, umożliwiających sterowanie modelem biznesowym tej organizacji.

Organizacja, w której przeprowadzono tokenizację, za pośrednictwem tokenów realizuje płatności (np. płatność tokenami za dostępy do zasobów), prowadzi marketing (tokeny w postaci punktów lojalnościowych są podstawowym narzędziem marketingu), raportuje dane o swojej działalności (poprzez tokeny wyraża się stan posiadania np. akcji w spółce), pozyskuje środki na finansowanie swojej działalności (np. zastosowanie zbiórki środków finansowych na zasadach ICO).