poradnik

Czym są i jak działają pożyczki kryptowalutowe?

Czym są i jak działają pożyczki kryptowalutowe?

Długotrwałe postępowania sądowe i egzekucyjne mogą być sporym utrapieniem dla wierzycieli. Pożyczkobiorcy natomiast mogą mieć problem z biurokratycznym podejściem do udzielenia kredytu. Oba czynniki zostają rozwiązane przy pomocy kryptowalut. W jaki sposób?

W związku z trudną sytuacją na rynku, bezrobociem, a także kryzysem coraz więcej osób sięga po pożyczki kryptowalutowe. Warto poznać ten temat bliżej, gdyż mogą one okazać się rozwiązaniem dużo ciekawszym, aniżeli tradycyjny kredyt. 

Pożyczki kryptowalutowe skierowane są zarówno do mniejszych, jak i większych graczy. 

Zasada działania pożyczek kryptowalutowych jest dosyć prosta: - pożyczkobiorcy mogą wykorzystać swoje kryptowaluty jako formę zabezpieczenia kredytu w opcji fiducjarnej lub stablecoin. Pożyczkodawcy natomiast zapewniają aktywa wymagane do pożyczki po ustalonej stopie procentowej. Może to również działać na odwrót, gdzie pożyczkobiorcy używają monet fiducjarnych lub stablecoinów jako zabezpieczenia w celu pożyczenia kryptowaluty. 

Na pierwszy rzut oka pożyczki kryptowalutowe nie różnią się od pożyczek klasycznych, gdzie zabezpieczeniem może być np. nieruchomość (hipoteka).  Pamiętajmy jednak, że kredyty i pożyczki to potężne narzędzia finansowe, które otwierają szeroki zakres zastosowań i korzyści dla firm, instytucji, handlowców i użytkowników. Dodatkowo, w rosnącej przestrzeni DeFi, ten rodzaj pożyczenia kapitału  został przyjęty  w celu uzyskania dostępu do pożyczek bez pozwolenia, otwartego i mało zbiurokratyzowanego. 

Takie działanie doprowadza do nowych przypadków użycia kryptowalut pojawiają się m.in:

  • zoptymalizowane stawki na różnych platformach, 
  • „błyskawiczne pożyczki”. 

Dlaczego pożyczki kryptowalutowe są istotne? 

Na poziomie fundamentalnym rynki kredytowe i pożyczkowe zwiększają ilość produktywnej pracy, przenosząc je z tych, którzy nie mają natychmiastowego zastosowania, do tych, które mają natychmiastowe zastosowanie. Cyrkulacja kapitału zwiększa użyteczność tych pieniędzy dla wszystkich stron. Przedsiębiorcy uzyskują natychmiastowy dostęp do kapitału, natomiast pożyczkodawcy czerpią procent od udzielonej pożyczki. 

Bez wątpienia jest to ogromna szansa dla rynków i użytkowników kryptowalut, którzy tradycyjnie mieli dwie możliwości korzystania z kryptowalut: hodl lub trade. Szczególnie dla “holderów” kryptowaluta pełniła jedną funkcję - tj. była zamrożona w ich walletach. Chociaż niektórzy mogą twierdzić, że służy to ograniczeniu podaży na rynku, to możemy ogólnie zgodzić się, że nie jest to szczególnie produktywne wykorzystanie aktywów kapitałowych.

Wraz z pojawieniem się pożyczek na kryptowaluty, użyteczność tych aktywów znacznie wzrosła. Dawna statyczna inwestycja może teraz generować pasywny dochód dla pożyczkodawców, a pożyczkobiorcy mogą otrzymywać fiaty bez konieczności inicjowania zdarzenia sprzedaży podlegającego opodatkowaniu. Pożyczkobiorcy mogą również otrzymywać kryptowaluty do handlu, arbitrażu lub tworzenia rynku. 

Są to istotne usprawnienia zarówno dla indywidualnych graczy na rynku, jak i dla dużych inwestorów instytucjonalnych.

Wady pożyczek kryptowalutowych 

Każde rozwiązanie finansowe posiada swoje wady. Wskazać należy, że w chwili obecnej uzyskanie pożyczki w walucie tradycyjnej musimy posiadać stały dochód, bądź majątek, który bank w razie niewypłacalności mógłby przejąć. Rynek kryptowalut działa podobnie, gdyż wszystkie pożyczki kryptowalutowe są wyjątkowo zabezpieczone. Oznacza to, że aby otrzymać pożyczkę, musisz mieć już do dyspozycji kapitał. W praktyce wygląda to tak, że  rynek pożyczek kryptowalutowych nie „rośnie”. Jest to szczególnie rozczarowujące, jeśli chodzi o populacje na świecie, która w danym momencie nie posiada nawet rachunku bankowego, a sektor kryptowalutowy stoi przed nimi otworem.

Rodzaje platform pożyczkowych

Od 2018 roku w branży kryptowalut pojawiło się wiele platform pożyczkowych, które można ogólnie podzielić na scentralizowane i zdecentralizowane.  U podstaw tego rozróżnienia leży zasadniczo, kto lub co obsługuje proces udzielania i pożyczania kapitału. Wyróżnić w tym wypadku możemy model biznesowy lub model, który tworzy protokół. 

Scentralizowane platformy pożyczkowe działają bardziej jak tradycyjne firmy fintech, które akurat pracują z kryptowalutą - podążają za procesami Know Your Customer, mają system powierniczy, który chroni twoje aktywa i mogą tworzyć tradycyjne partnerstwa biznesowe z instytucjami. Ponadto mogą ingerować w samą umowę pożyczki.  Platformy te mają tendencję do oferowania stóp procentowych ustalanych przez firmy, które często obejmują znacznie wyższe zyski dla pożyczkodawców głównych kryptowalut m.in.:

  • ETH 
  • BTC, niż ich zdecentralizowane odpowiedniki.

Zdecentralizowane platformy pożyczkowe, w tym projekty takie jak Compound, Maker i dYdX, działają jako protokoły, do których każdy może uzyskać dostęp w dowolnym momencie. Dostęp do protokołu nie wymaga spełnienia warunków KYC.  Trzeba pamiętać o tym, że zdecentralizowane platformy mają zmienne stopy procentowe określane na podstawie podaży i popytu na aktywa na platformie. Jest to dosyć groźne zjawisko, gdyż w zależności od funkcji stopy procentowej może prowadzić do dużych wahań stóp procentowych.

Jakie jest ryzyko związane z pożyczaniem kryptowalut?

Chociaż pożyczki kryptowalutowe często porównuje się z tradycyjnymi kontami oszczędnościowymi lub odsetkowymi, należy pamiętać, że są to znacznie nowsze i bardziej ryzykowne platformy niż wysoce regulowane tradycyjne banki. Żaden z nich, w tym scentralizowani gracze, nie jest instytucją, której kapitał faktycznie jest ubezpieczony. 

Pożyczkobiorcy biorą na siebie wbudowane ryzyko dostarczania płynności kapitału w przypadku, gdy ich wartość zabezpieczenia spadnie poniżej wymaganego progu. Pożyczkodawcy zawsze muszą posiadać zabezpieczony kapitał. W praktyce oznacza to, że osoby, które pożyczają środki od pożyczkodawcy muszą uważnie obserwować współczynnik zabezpieczenia, aby utrzymać go w bezpiecznym przedziale. Wynika to z faktu, że mocniejsze wahanie ceny kryptowaluty może doprowadzić do likwidacji depozytu. 

Ponadto warto wskazać na kolejną ryzykowną kwestię. W zdecentralizowanej przestrzeni istnieje również ryzyko związane z inteligentnymi kontraktami. Ponieważ kod komputerowy w postaci inteligentnych kontraktów zarządza przepływem kapitału w systemie, teoretycznie haker może zaatakować platformę za pomocą błędu lub exploita.

Oprócz dużych wahań kursu może również wystąpić ryzyko niskiej płynności. W praktyce oznacza to, że nagły napływ dużej ilości kapitału na platformę pożyczkową może doprowadzić do drastycznej zmiany stawki pożyczki. W tym wypadku powinniśmy pamiętać o tym, że płynność na danej platformie jest zjawiskiem wyjątkowo istotnym  punktu widzenia zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.  

Kwestia legislacji również powinna zostać wskazana jako pewnego rodzaju problem. Korzystanie z platform pożyczkowych kryptowaluty może wiązać się z ryzykiem podatkowym i regulacyjnym. W chwili obecnej wiele jurysdykcji nie ma jasnych wskazówek dotyczących charakteru wielu z tych aktywów, w tym monet stablecoinów. Utrudnia to osobie fizycznej poznanie dokładnych konsekwencji podatkowych ich działalności związanej z pożyczkami kryptowalutowymi i zaleca się, aby użytkownicy porozmawiali z doradcą podatkowym w tym zakresie.

Na jakie pojęcia warto zwrócić uwagę przy pożyczaniu kryptowalut?

Pożyczki na jedną platformę i pojedyncze aktywa - Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej używany aspekt rynków pożyczek kryptowalutowych. Warto sprawdzić stawki na różnych platformach za pomocą narzędzia do śledzenia, takiego jak narzędzie do pomiaru stóp procentowych CoinMarketCap, aby znaleźć najlepsze zwroty dla aktywów, które chcesz pożyczyć. 

Arbitraż - Patrząc na CoinMarketCap, widzimy możliwości arbitrażu stóp procentowych, w którym pożyczasz aktywa z jednej platformy i pożyczasz je na innej. Wiąże się to jednak z szeregiem zagrożeń, ponieważ zmienna stopa procentowa ulega wahaniom wraz z rynkiem, co może doprowadzić do eliminacji zysków.

Handel na marginesie / dźwignia - Wzrost liczby pożyczek kryptowalutowych doprowadził również do łatwości dostępu do dźwigni finansowej bez konieczności przechodzenia przez scentralizowaną wymianę. Użytkownik może uzyskać dźwignię finansową, zasadniczo zaciągając pożyczkę, kupując dodatkowe zabezpieczenie i zwiększając kwotę pożyczki w pętli, aż do osiągnięcia limitu. To działa jak „długa” inwestycja na dowolnym wybranym przez Ciebie zabezpieczeniu.  Jest to oczywiście strategia wysokiego ryzyka, a jeśli cena ETH zmieni się w niewłaściwy sposób, to twoje zabezpieczenie może zostać zlikwidowane. Likwidacja zabezpieczonej pożyczki wynika z faktu ochrony pożyczkodawców.  

Likwidacje - Dla jeszcze bardziej doświadczonych technicznie uczestników rynku kryptowalutowego istnieje możliwość działania jako likwidator w ekosystemie DeFi. Likwidatorzy uruchamiają boty, które identyfikują pożyczki, które spadły poniżej wymaganego współczynnika zabezpieczenia, a następnie je likwidują.

Jaka jest przyszłość pożyczek kryptowlutowych?

Chociaż likwidacje są zapisywane na koniec ze względu na ograniczone możliwości, ważne jest, aby uznać, że likwidacje są kluczową częścią ekosystemu pożyczek kryptowalutowych. Likwidacja zabezpieczenia jest niezwykle istotnym aspektem dla 
wydajności systemu. Kryptowaluta funkcjonuje jako fantastyczne zabezpieczenie ze względu na łatwość sprzedaży i płynność. W porównaniu z kredytem hipotecznym, w którym przejęcie i likwidacja majątku jest niezwykle długim procesem, likwidacja kryptowalut trwa zaledwie kilka sekund. Ponieważ branża kryptowalut nadal się rozwija, ekosystem pożyczkowy może zostać z czasem jedną z ciekawszych form pożyczania kapitału.